Daily Bitcoin, Ripple and Ethereum price report. #5 7.01.18

in cryptocurrency •  last year  (edited)

Bitcoin
Price: $16 139
Market Cap: $270 727 242 269 USD
Volume (24h) (USD): $15 332 400 000 USD / 964,921 BTC
Price change in 24 hours (USD): (-6.16%)
BTC Dominance: 33.2%
Lowest price: $16 364
Biggest price: $17 712

RIPPLE
Price: $3,36 / 0.00021163 BTC
Market cap: $130 269 284 551 USD / 8,198,288 BTC
Volume (24h): $2 489 430 000 USD / 156,668 BTC
Price change in 24 hours (USD): 9.33%
Lowest price in USD: $3.05
Lowest price in BTC: 0.00017877 BTC

ETHEREUM
Price: $1 129 / 0.07107410 BTC
Market cap: $109 357 861 411 USD / 6,882,288 BTC
Volume (24h): $5 251 440 000 USD / 330,491 BTC
Price change in 24 hours (USD): 9.34%
Lowest price in USD: $1018
Lowest price in BTC: 0.06013320 BTC

Informacje i obrazki wzięte z: coinmarketcap.com
Information and image taken from: coinmarketcap.com

Pomysł wzięty od: https://steemit.com/@mahdiyari
Idea taken from: https://steemit.com/@mahdiyari

Napiszcie jakie kryptowaluty dodać :)
Write what cryptocurrencies to add :)

Please upvote, follow and resteem.
Thank you :)
I FORGOT ADD IMAGE, SORRY

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak dokładne są dane z Coinmarketcap? Sam używam tego serwisu, jednak zauważyłem chwilami dość spore rozbieżności w porównaniu z tym co oferują kantory/giełdy itd.

Przyznaję, że jestem raczej nowy w temacie, interesuję się kryptowalutami od miesiąca i ze względu na "delikatność" walut każdy ma interes, aby podawać dane zakrzywione w odpowiedni sposób, więc podchodzę do wszystkiego z pewnym dystansem.

·

Nie wiem do końca jak to zlicza ale coś koło średniej ceny na giełdach

Czy tylko ja uważam to za spam? Jeżeli chce sprawdzić sobie te dane to wchodzę na coinmarketcap i je mam od razu. Nic mi tu to nie daje oprócz niepotrzebnego zajmowania miejsca.

·

Masz rację. Nie bój się zaflagować następnym razem.

tip!