Sort:  

To prawda. Wielcy gracze weszli w to z buta, mimo ze baaardzo dużo ludzi chciało. (Z tego co widze, to było ponad kilka tysięcy transakcji odrzuconych). Zainteresowanie było ogromne. Myślisz, że warto zainwestowac w tą technologie?

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 44001.77
ETH 2264.86
USDT 1.00
SBD 5.03