Начисления в Авалон Лайф от Битсърдж пакет от 1000$ - ден двайсети

in cryptocurrency •  last year 


Кратък отчет за начисленията от ден двайсети в крипто платформата Авалон Лайф.

На 23.02.2018 закупих Битсърдж инвестиционен пакет от 1000$. Закупих го с Пура. Той начислява в Битсърдж тоукъни (BTO), които могат да се обръщат в Пура. Животът на тези тоукъни е 90 дни, след което те се изгарят. Функционират върху WAVES блокчейна. Битсърдж пакетите имат жизнен цикъл от 90 дни също. Доходност от 7% на месец, минимум. Партньори показаха реална доходност от 15% за месец. Минимално теглене при достигане на 0.5 ВТО (20$). Реинвестиция по всяко време. Доход в Пура.
Моят реферален линк, ако някой иска да участва в платформата:
https://partner.avalon-life.io/reg/AVX88180

Телеграм канал: https://t.me/puraofficial
WHITEPAPER: https://pura.one/wp-content/uploads/2017/11/Pura_Whitepaper_0.2.pdf
Офиц. Пура сайт: https://pura.one/
Офиц. пазарен профил: https://coinmarketcap.com/currencies/pura/


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!