PROJE OLUŞTURMA, YÖNETİM VE DAĞITILAN ÖDEMELER İÇİN BLOK ZİNCİRİ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ EKOSİSTEM: ENGINEER. AI

in #cryptocurrency3 years ago (edited)

Teknolojinin devrimsel bir şekilde kabul değiştirdiği ve her geçen gün yenilikler ve inanılmaz gelişmelerle karşımıza çıktığı bu küreselleşme sürecinde her alan ve sektörde gözle görülen değişimler gözlemlenmektedir. Özellikle artık insan işgücü ve emeğinin yerini yazılımlar, programlar, uygulamalar, yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile dolu akıllı makinalar almaya başlamıştır. Bu modern dünyanın en önemli özelliklerinden biri de dijitalleşmesidir. Artık her alan ve sektördeki bilgiler ve veriler dijital ortama taşınmaktadır. Bizler de her iş ve işlemimizi birkaç tuş ve tıkla halledebilmenin keyfini yaşamaktayız. İşte gelişen teknolojinin son aşamasında karşımıza çıkan blok zinciri bizlere hızlı, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve merkezi olmayan bir ortam sunmaktadır. Bu süreçte ise kripto paralar karşımıza çıkmış ve kripto para sunan değişik fikirler ve projeler de fonlama yoluyla her alandaki sorunlara çözümler üretilmeye başlamıştır.

Bugün sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım Engineer. ai yaklaşımı da blok zinciri ve yapay zeka ile donatılmış bir ekosistemdir. Bu yaklaşım sayesinde herkes mevcut danışma modelinden daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha başarılı bireysel yazılımlar oluşturmaya yardımcı olabilmektedir. Burada daha hızlı, daha yalın içerik oluşturucuların projeyi gerçekleştirmek için teknik bilgiye ihtiyaçları yoktur. Sadece yapay zeka sayesinde fikirler, uygun bileşenler ve geliştirme ekipleriyle uyumlu hale getirecektir.

Bu platformun bir başka yanı da yeniden yapılandırılma yerine mevcut bileşenleri kullanılmasıdır. Böylece daha akıcı ve garantili çoğaltma çalışmaları ortadan kaldırılabilecek, maliyetler azalacak ve zaman çizelgeleri kısalarak ve ısmarlama unsurlara vurgu yapılabilecektir. Ek olarak tüm yönetilen ve güvenilen aşamalar, yerleşim riskini ortadan kaldırmak ve bütçe dağıtımını korumak için akıllı sözleşmeler tarafından yönetilmektedir. Bu ekosistemin tüm proje yapıları, yönetim ve dağıtılmış ödemeleri ekosistem tarafından bizzat organize edilmektedir. Müşteriler, fikirler oluşturmak için sürükle ve bırak ara yüzünü kullanacaklardır. Sadece yapılması gereken çalışmaya başlamak için her NAYA tokenlarının ödenmesi gerekmektedir. Örneğin yapay zeka, mevcut bir yapı bloğundan bir bileşen seçerek bir proje oluşturur. Skorla teyit edilen teslimat personeline atomik seviye detayları olan bir kurucu kart atanır. Sonrasında çeşitli ve bağımsız paydaşlar, çıktıları doğrulayacaktır. Daha sonra ise başarılı projeler, blok zincirinin akıllı sözleşmesi tarafından emanet edilen fonları otomatik olarak serbest bırakır. Hosting ve bakım yapay zeka ve bulut teknolojisi tarafından yönetilmektedir. Maliyetler ise otomatik olarak rasgele seçilmektedir.

Ek bilgi olarak Engineer.ai'nin geliştirme ekibi 26.000 mühendis, 3,200 müşteri, 23 milyon dolarlık platform gelirleri ve yıllık % 150 büyüme oranıyla mevcut ağlar üzerine kurulmuştur. Zincirler ve yapay zeka ile çalışan modelleri engellemek için harekete geçirme süreci endüstrileştirecek, küresel olarak genişleyecek ve önemli hedeflere ulaşacaktır.

Burada yapılacakları sıralamak gerekirse, bunlar;

 • Herkesin yazılım geliştirmeyi kullanmasına izin verebilecek,
 • Yapay zeka konsepti mevcut bileşenlere ve en uygun uzmanlara göre tasarlanan detaylı projelere ayıracak ve müşteri danışmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıracaktır,
 • Maliyetler, zaman çizelgeleri, kalite güvencesi ve teslim edilenler, akıllı sözleşmelerle yönetilecek, fiyat ve ödeme risklerini ve üretim gecikmelerini ortadan kaldıracaktır,
 • Üretim sürecini kolaylaştıracaktır,
 • Yapı bloğu kütüphanesi, mevcut özelliklerin iki katına çıkmasını engeller ve gelişmeyi daha hızlı ve seyrek yapacaktır,
 • Daralmayı önleme ve işlevselliği koruma özellikleri bulunacaktır,
 • Barındırma, yönetim ve güncelleme otomatikleştirilecek, oluşturma zaman çizelgesi hızlandırılacak ve işlevsel kavramlar devam ettirilecektir.

Burada platformun özellerine bakacak olursak, bunlar;

 • Güvenli olması,
 • Müşteriler ve iştirakçinin piyasadan eserlerini satın alıp projenin başarısını garanti etmesi,
 • Kalite Güvencesi,
 • NAYA, projenin işleyiş ağından temin edilen bir dizi kalite güvencesi tarafından işin doğruluğunu teyit etmek için projeye göre proje aşamasında olması,
 • Emanet ödemesi sistemi,
 • Her projenin, bir emanet gibi çalışan bir akıllı sözleşmesinin bulunması ve kilometre taşına ulaştığında, fonlar serbest bırakılır olması,
 • Platformum yapısı,
 • Hepsi bir arada bir ısmarlama yazılım platformu olması,
 • Oluşturucu yani özel yazılımını oluşturmak için çevrimiçi montaj hattı platformunu çalıştıran insan asistanı yapay zekâ bulunması. Ek olarak, oluşturucu, tanımlama, teslim garantisi, fikri mülkiyet hakları, güvenlik, uyuşmazlık çözümü ve paydaş ödemelerini yöneten dağıtılmış bir güven ağı üzerinde çalışması,
 • Üçüncü taraf kütüphanelerinin zaman içinde bozulmasını sağlayan ve garanti sürekliliğini destekleyen BuilderCare Garanti hizmetinin bulunması,
 • Bulutları yöneten, yazılımı çalıştıran ve tüm gerekli hizmetleri tek bir yerde toplayan bir platform kullanarak uygulamaların yürütülmesini yönetmek için CloudOps AI kullanılmasıdır.
ICO ve Token Bilgileri

NAYA token, müşteriler ve katkıda bulunanlar için dağıtılmış ödeme ağlarında kullanılan bir ERC - 20 temelli bir tokendır.

Yol Haritası

Takım

Referanslar

Web sitesi: https://token.engineer.ai/

Teknik İnceleme: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf

Reddit: https://www.reddit.com/r/EAIToken/

Facebook: http://www.facebook.com/engineeringai

Twitter: https://twitter.com/engineeringai

Telegram: https://t.me/eaitoken

BTT ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5006742

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41519.88
ETH 3099.73
USDT 1.00
SBD 4.66