Crypto-stuff detected #7 ENG/HUN - Dapps and games

in crypto •  6 months ago 

Collect dates, watch graphs, conquer or build countries, mutate and train your crabs to fight!

My series of articles, about crypto-related stuffs, what i find on Steemhunt, on a producthunt platform, where i’m a member, and i can dig cool stuffs. If i’m a boring person, i write to “my top5 hunt today”, or something like this. But isn’t top5, it is the topCRYPTO.

Of course, you can do it yourself on Steemhunt, there’s hundreds of products each day, but if you are interested about crypto, you can enjoy my digest, doesn’t need to spend hours there!

This article is more teaser, less review, and this is a kind-of-a-pilot-article, so i may need some upgrade at time.

HUN

Új cikksorozatot indítok, a Steemhunt oldalon talált kriptopénz-témához kapcsolódó dolgokról. Projektek, appok, játékok, webszolgáltatások, minden, ami a kriptóhoz kapcsolódik. Nem napi top5-ként, hanem topKRIPTÓként.

1:
CryptoDate by LordOfTruth

NOT a dating app for crypto-enthusiast boys and girls :) So what? You can claim any date between 1000 AD and 3000 AD, and the date is the token on the blockchain, and if you claim the token, you own that date.
Why is good? Basically, its totally worthless and nonsense, except, if the date is worth something for you, because you can storage an unique picture on this token! A photo about you marriage, born a child, an anniversary party, your graduation, anything. Who know, maybe the historicans in the future just start to be fond the cryptoverse, and the date of United States Declaration of Independence will worth millions.
The tokens, and also the dates are tradeable on Emoon marketplace.
cryptodate.jpg

HUN
Blokkláncon tárolt dátumokat vásárolhatsz magadnak token formájában. Persze ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ez mire is jó. Alapvetően semmire, kivéve, ha az adott dátum valamiért fontos számodra. Ugyanis a dátumhoz hozzá tudsz rendelni egy képet, fotót. Esküvő, gyerekszületés, diplomaosztó, évfordulós buli, bármi. Felmarkolod az adott napot, feltöltöd a fényképedet, és onnantól az a tiéd, és csak a tiéd. Erre a fajta birtoklásra szokták mondani, hogy inkább eszmei értéke van, de emellett az adott dátumok természetesen áruba bocsáthatóak, hiszen egy dátum tulajdonképpen egy token. Ki tudja, pár év múlva a történészek rákapnak a kriptovilág ízére, és mondjuk az amerikai Függetlenségi nyilatkozat aláírásának a napja esetleg milliókat fog érni :)

2:
Cryptowatch by Osmerj

As you can think for the name, with this tool you can watch the cryptocurrencies. Next to the real-time pricetracking, this can show you data from many exchanges, and give almost all types of indicators for technical analysis. For the clear view, show graphic graphs too. I'm not a big trader, but i can imagine, how cool can be this for a hardcore exchanger and investor.
cryptowatch.jpg

HUN
Tőzsdei segédprogram, amely valós időben mutatja számodra a különböző kriptopénzek árfolyamát, akár több tőzsdéről lekérve az adatokat. Szép színes grafikonokon tudod nézni az eseményeket, és szinte az összes indikátort tudod használni, amelyik a technikai analízisben felhasználható. Én nem vagyok nagy tréder, de el tudom képzelni, hogy az ilyesmi elég hasznos lehet a hardcore felhasználóknak.

3:
SuperCountries by Jwolf

Eth-based game, where you can conquer countries, and all kinds of things you can do with them. And earn rewards from them, is important. You can sell your land for profit, you can join contest and win prizes and jackpots, you can deploy advertise to your country.
If you own a country, you earn dividens lifetime, of all trade of this country. Its mean, the country was sold ten times, you get some percent from the price ten times...
cryptocountries.jpg

HUN
Ethereum alapú félig-meddig stratégiai játék, amelyben országokat vásárolhatsz magadnak. Eddig ez nem túl izgalmas, viszont a megvásárolt területen elhelyezhetsz pl. hirdetést is. Emellett eladhatod magasabb áron, mint amennyiért vetted. Versenyekben vehetsz részt pénzdíjért, indulhatsz a jackpot-ért, szóval nem hangzik rosszul. Ami pedig a legjobb része a dolognak, ha egyszer birtokoltál egy országot, utána annak a forgalmi díjaiból folyamatosan részesülsz. Ha tízszer cserél gazdát, tízszer kapod meg a magad százalékát az adásvétel összegéből.

4:
Prospectors by LordOfTruth

EOS-based multiplayer online strategic game, where you can earn real tokens. The gameplay is pretty oldschool, you start with a little capital, and the the adventure begin. Grow, evolve, fun!
cryptoprospectors.jpg

Here is a teaser video, half minute, you can decide, want to play or not:

HUN
Klasszikus világépítős stratégiai játék az EOS-blokkláncon, amelyben igazi tokeneket kereshetsz a játék során. A játékmenet egyszerű, egy kis városkával indulsz, amit aztán építhetsz tovább. Alapvetően nem ez a fajta stratégiai játék a kedvencem, de ennek nagyon letisztult a kezelése és a grafikája, kifejezetten tetszetős!

5:
CryptantCrab by Bamboozled

Another CryptoKitties competitor on eth-blockchain, with battle-crabs :D I repeat. Mutant battle crabs. Actually, this is a "spin-off" of the mobile game Crab War, and in this, you can mutate and train your crabs, for the pvp battles. The game will launched in 2018 december, and battle feature in 2019. The Crab War game have 350 million user worldwide, so if this game can reach 10% of them in the first few months, it will be huge!
Cryptoant3.jpg

HUN
Harci rákok! Hadd ismételjem meg, harci rákok. Online párharcra kihegyezett játék, ahol a harcosaink rákok. Persze nem akármilyenek, hanem csatára képzett, mutáns rákok, amiket semmiképpen nem szeretnénk a tányérunk közelében látni. Legalábbis én biztosan nem. Tulajdonképpen egy CryptoKitties klón, csak viccesebb.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got voted by @curationkiwi thanks to kriptonik! This bot is managed by Kiwibot and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of KiwiBot. To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord linked here and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kriptonik from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @kriptonik! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!