Crowdfunding bundel 'krant van de ziel'

in crowdfunding •  5 months ago

crowdfunding-top-5-nederland.jpg
bron

English version

Beste vrienden, kennissen en volgers,

Na lang wikken en wegen, heb ik uiteindelijk besloten in November het bundel ‘krant van de ziel’ uit te brengen. Dit vergt niet enkel een hele hoop werk tevens is het uitbrengen van een bundel niet gratis. Daarom richt ik me tot jullie en vraag ik om jullie hulp.

Als trouwe bewonderaars van mijn creativiteit kunnen jullie meehelpen bij het verwezenlijken van dit project. En kunnen jullie ervoor zorgen dat de bundel ‘krant van de ziel’ binnenkort in meerdere boekenkasten terug te vinden is.

Momenteel werk ik vlijtig verder om het bundel tot stand te brengen. Ondertussen kunnen we de voorstelling van het bundel niet zomaar voorbij laten gaan. En zal er in samenwerking met Droef.Gent een bundel voorstelling plaatsvinden op 24/11/2018 tijdens het evenement Droef Doop.

De bundel ‘krant van de ziel’ is een compilatie van thema’s die mijn aandacht trokken de afgelopen jaren, waarbij woord en beeld zullen vermengd worden tot een overzicht van een 30 tal gedichten en tekeningen. Het wordt een mix tussen schurend humoristische observaties en intens doorvoelde verzen.

Door middel van deze ‘crowdfunding’ zullen we niet enkel trachten de bundel ‘ krant van de ziel’ te realiseren, tevens zullen we trachten jullie te vermaken tijdens het evenement Droef Doop, waar we een mix zullen brengen van slam/poetry en theater overgoten met een vleugje hip-hop.

Jullie kunnen mij hierin steunen! Ik ben de crowdfundingsactie gestart om dit allemaal te kunnen realiseren. Natuurlijk betekent dat ook dat er steeds volledige openheid zal zijn over de financiële kant van het project en dat ik verantwoordelijk met de verplichtingen omspring.

Omdat we werk willen koppelen aan plezier, zal tijdens het evenement Droef Doop niet enkel de bundel voorstelling plaats vinden. Tevens zal de 45ste herdenking van de geboorte van ‘jackjohanneshemp’ aka ‘jjhemp’ plaatsvinden. Zo kunnen jullie niet enkel een culturele avond beleven, tevens is er dan een extra reden om jullie dansschoenen nog eens boven te halen.

Wat zal de kostprijs bedragen om de bundel ‘krant van de ziel’ uit te brengen?

Drukkosten van het bundel ‘krant van de ziel’ 500 euro
Drukkosten van promotiemateriaal 300 euro
Kosten voor het evenement ‘droef doop’ 300 euro
Aanvraag ISBN nummer 10 euro

Totaal 1110 euro

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de crowdfunding?

Omdat we alle misverstanden willen vermijden, hebben we paar regels opgesteld om de ‘crowdfunding’ vlot te laten verlopen.

1 De ‘crowdfunding’ zal eindigen op 15/10/2018, dit is de uiterste datum dat jullie een bedrag kunnen storten op de rekening Be 60 0012 1729 8870
2 Enkel als jullie een bevestiging van betaling ontvangen, hebben jullie recht op deelname aan de ‘crowdfunding’
3 Enkel als deelnemer aan de ‘crowdfunding’ hebben jullie recht op de extra’s die gelinkt zijn de ‘crowdfunding’ van het bundel ‘krant van de ziel’
4 Vermeld je e-mail als note bij de overschrijving zodat we de bevestiging per mail kunnen versturen.

Wat zijn de voordelen om deel te nemen aan de ‘crowdfunding’ van het bundel ‘krant van de ziel’?

Omdat we de ‘crowdfunding’ van het bundel’ krant van de ziel’ ordelijk willen laten verlopen, hebben we zelf een paar voorstellen ingepland en hebben we de bijhorende voordelen opgesomd.

10 euro crowdfunding u krijgt een gesigneerd bundel
20 euro crowdfunding u krijgt een gesigneerd bundel met een persoonlijk bericht
50 euro crowdfunding u krijgt een gesigneerd bundel met een persoonlijk bericht en u geniet van een VIP behandeling tijdens het evenement ‘droef doop’
100 euro crowdfunding u krijgt een gesigneerd bundel met een persoonlijk bericht en u geniet van een VIP behandeling tijdens het evenement ‘droef doop’
Uw naam of logo worden vermeld tijdens de bundel voorstelling en zullen vermeld worden op de webpagina van het bundel ‘krant van de ziel’

We willen u alvast bedanken voor de hulp en interesse en hopen van harte u te kunnen ontvangen op de bundel voorstelling van ‘krant van de ziel’
Mocht u nog vragen hebben kunt u steeds ‘jackjohanneshemp’ aka ‘jjhemp’ raadplegen. Alvast bedankt.

logo jjhemp blockchain.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.