bezalko% APA z Browaru Błonie

in #craftbeer5 months ago (edited)


bezalko% APA z Browaru Błonie
Styl: No Alcohol Beer / Bezalkoholowe APA
Ekstrakt: ? % wag.
Alkohol: <0,5 % obj.
Goryczka: ? IBU

Warka ważna do 17.01.2021.
Przy otwieraniu, piwo huknęło lepiej niż nie jedno wino musujące, w trakcie sylwestra. Na szczęście obyło się bez fontanny czy tam żadnych innych niekontrolowanych wycieków.
Podczas przelewania piwa do szkła tworzy się spora pianka, która od razu zmienia się w około czteromilimetrowy kożuszek, który szczelnie zakrywa całą taflę piwa.
Aromat średnio intensywny. Czuć głównie słodycz, jęczmień i żyto. Budzi mocne skojarzenia z piwem 1 na 100 od Pana Kormorana.
Kolor słomkowy. Piwo jest nieprzejrzyste i nieklarowne. Pod światło widać, że cała objętość piwa jest równomiernie wypełniona gęstą chmarą mini drobinek.
W smaku fajne.
Podobnie jak w aromacie, budzi mocne skojarzenia z 1 na 100. Tylko jakby rozwodnione. Intensywność smaków jest na poziomie 70% tego koczkodanowskiego.
Tu dominuje słodycz. Dalej słodowość / jęczmień / zbożowość / żyto.
Do tego ma specyficzny posmak, ciężki do opisania, ale ten sam co z 1/100.
Goryczka niska.
Wysycenie pod średnie. Pasuje do całości.
Spory lacing.

Takie ugrzecznione 1 na 100 od Pana Kormorana.
Co dla niektórych może być zaletą.
Piwo zdecydowanie na plus.

Dużo lepsze od błońskiego bezalko% Earl Grey IPA, które smakuje jak przegazowana oranżada pomarańczowa.

Koszt: 5,00 golda - butelka 500 ml bezzwrotna.


Posted from my blog Piwny Pamietnik || Przegląd polskiego piwa kraftowego || Polish craft beers review : https://piwnypamietnik.pl/2020/03/07/bezalko-apa-z-browaru-blonie/

Sort:  

Congratulations @pestis! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 300 posts. Your next target is to reach 350 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11509.48
ETH 374.65
SBD 1.03