Modele de contracte pentru orice nevoie. Descarca gratuit modele de contracte

in #contracte6 years ago

Contract de administrare, contract de anamet, contract de colaborare,  contract de cont curent, contract de franciza, contract de  import-export, contract de mecenat, contract de parteneriat, contract de  licenta, contract de voluntariat, contract de agentie comerciala,  contract de angajare, contract de antrepriza.

Contract de arenda, contract de asigurare, contract de asistenta,  contract de asociatiune, contract de audit, contract de brater, contract  de cesiune, contract de comision, contract de comodat, contract de  consignatie, contract de consultanta, contract de credit, contract de  depozit, contract de distributie, contract de donatie, contract de  editare, contract de gaj, contract de garantie, contract de imprumut.

Contract de inchiriere, contract de intermediere, contract de  intretinere, contract de ipoteca, contract de know how, contract de  leasing, contract de locatie de gestiune, contract de locatiune,  contract de management, contract de mandat, contract de munca, contract  de prelucrare in lohn, contract de prestari servicii, contract de renta  viagera, contract de schimb, contract de servicii web, contract de  sponsorizare, contract de transport , contract de tranzactie , contract  de utilizare, contract de vanzare cumparare. 

Modele de contracte de vanzare cumparare – comerciale

Modele de contracte de comodat

Modele de contracte de inchiriere

Modele de contracte de prestari servicii

Modele de contracte – sponsorizare si donatie

Modele de contracte individuale de munca

Alte modele de contracte

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27774.91
ETH 1760.62
USDT 1.00
SBD 2.92