STEEM Her Yıl Büyüyor

in cointurk •  3 months ago

4.png

STEEM'lerin sayısı her yıl artmaktadır.
Bu yıl yaklaşık 300 milyon STEEM olması bekleniyor. STEEM'lerin sayısı arttıkça, SP'lerin değeri azalmaktadır.

Önceki 1 $ 'lık bir Oy değeri olan 10,000 değerin aksine, şimdi 20.000 SP değeri 1Dolarlık oy değerine sahip.
SMT yapılırsa SP'nin talebi arttıkça oy gücünün daha da düşebileceğini düşünüyorum.

SP sahibiyseniz bu konu hakkında biraz daha fazla düşünmeniz gerekecektir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

SP'ın artmasına odaklanmak gerekiyor.