Hesabımın Değeri Nedir?

in cointurk •  5 months ago

Şimdi yaklaşık 85.000 SP'im var ve bu değer yaklaşık 200.000 $.
Eğer tüm gücümü devredersem her ay 1800SBD alabilirim.
Oylamayı satarsam her ay 1500SBD alabilirim.

Steemnow.com'daki SP'imin değerini kontrol ettiğimde, ayda yaklaşık 2000SBD ve 800SP var.

Ama hiçbir zaman kiralamadım ve oyumu satmadım.
En büyük neden, VOTE veya DELETE SP sattığınızda, 500SBD ve 800SP'nin VOTE BOT yöneticisine gitmesidir.

Birçok kişi kişisel yarar için VOTE BOT kiralıyor.
Ama sonuçta topluluk büyümesini engelleyen sonuçlar üretecek.

VOTE BOT'a kiraya verirsem, karımı maksimize etmek için 1800SBD alabilirim, ancak topluluk büyümesinden vazgeçmiş olacağım.
Ama topluluk için oy kullanırsam, topluluğa 2000SBD ve 800SP değerini verebilirim.
Bu yüzden VOTE BOT'u sevmiyorum.

Topluluk geliştirmek istiyorsanız, VOTE BOT yerine VOTE yapın.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Öyle yapıyoruz da sizin kadar etkili olduğunu sanmıyorum :)