STeem almanın tam zamanı istediğin zaman power up yapabilirsin [cointurk 23. Projesi] steemit-01#4246

in #cointurk5 years ago (edited)

Arkadaşlar steem almak iki şekilde de kârlı bu aralar, hem fiyatı piyasaya çıktığı yerlere yaklaştı 1.6 dolar civarında gezintide hatta ben 1.6 taban olarak ön görmüştüm yaklaşık bir ay önce. Ağustos veya ekim aylarında baya geri çıktığı fiyata gitmişti. Ama o zaman bir çok borsa da işlem görmüyordu. Hem steemit de bu kadar kullanıcı yoktu.

Steem alın diyorum ama yatırım tavsiyesi değil de fakat soyle kârlı bir durum #bitcoin yükselirse steem de yükseliyor, bitcoin düşerse steem düşüyor, her ikisinde de kar veya zarar edebilirsin ama bitcoin e yatırım yaparsan bitcoin i çalıştıracak herhangi bir steemit gibi yer yok. Fakat steeme yatırım yapıp elinde tutup veya power up yaparsan yine yatiridigin miktar dalgalı bir şekilde yükselip düşer ama aynı zamanda getirisi olur.

Zaman geçtikçe steem ve steem power daha çok değerlenir. Steemi alıp neden power up yapmalıyız kısa ve net. Aralık- da 60 sp ile 0.02 civarında upvote yaparken şimdi ise 150 sp ile 0.02 dolarlık upvote yapıyorsun . Şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyorm. Karar sizin.

image

Sort:  
  • Big Offer get it befoer Run out !
  • Limited offer for limited people.
    Get $0.10 upvote for 7 days on your every new post you make.
    and eveyday random 1 person will get $10 upvote.

We have exclusive cheap plan for everyone. Visit our site to learn more and join the limited time offer at: https://t.co/DfTISfi3rQ

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26156.28
ETH 1577.71
USDT 1.00
SBD 2.29