Ülkenin Geleceğini Üretim Belirler [Cointurk 31. Projesi][Open Music#2691]

in cointurk •  last year  (edited)

35882588_10214064250174049_2993842881078231040_n.jpg
Link

Arkadaşlar ciddi anlamda ülke ekonomisi çok ama çok kötü durumda Doların yükselmesi ülkede üretim olmadığı her gün yükseliyor Türk parası değer kayıp ediyor.

Bir ekonomistin tv programında ekonomi ile ilgili çok güzel bir açıklaması var diyalog aşağıda aktarıyorum

Paranın Değerini Ne Belirler
Paranın değerini esas belirleyen şey ÜRETİM Gücüdür.
Üretim gücü nedir?
Örnek bir ülke 100 adet yumurta üretiyor.
Ürettiği yumurta kadar para basarsın
Yani 100 yumurta üretirsen 100 tl basarsın
Ama 100 yumurta üretim 200 tl basarsan
Paran değerini kayıp eder
Bizim ülkemizde de üretim olmadığı için Doların çıkması gayet normaldir.

Ben ülke yönetiminden hiç ama hiç hoşnut değilim 453 milyar dolar borç çok ama çok büyük bir borç özelleştirme yapıp devletin limanlarını fabrikalarını aklınıza ne geliyorsa satın üstüne 453 milyar borç yapmak bu ülkeye çok zarar vermişlerdir.Daha çok ama çok şeyler yazarım ama siyasi olmaması için gerek yok ama faizi arttırıyor doları düşürmek için ama geçici çözümler belli bir süre sonra tekrar dolar çıkıyor merkez bankasının doların çıkmasını engelleyecek durumu yok ne yazık ki umarım 2 gün sonra yapılacak seçimlerde gelecek hükümet ve cumhurbaşkanı bu gidişe bir son vererek üreten bir ülke konumuna geçeriz.

Gelecek Proje Dünyanın gözünde Türkiye nasıl ülke konumdadır. Proje için @kusadasi ve cointurk Ekibine Teşekkür Ederim

DQmTov3C5qkDCmBmz9WwiRncaUVtjo4bqdDrDyzFZRead1m.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Open Music from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.