Çağımızın Problemi Stres [Cointurk 19. Projesi] - [@bekci#7856]

in #cointurk5 years ago (edited)

stres.jpg
Çalıştığınız işten , yaşınızın getirdiği durumlardan veya sorumluluklarınızdan dolayı bir çok sebebten dolayı kendinizi streste hissedebilirsiniz.Bu örneklerden veya başka sebeblerden dolayı stresteyken gece uykularınızdan olabilir, kalp ve depresyon vb. sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Ancak önemli olan stres üzerinizdeki bıraktığı etkiden kurulabilmektir.Bana göre stresin üstesinden gelebilmek için öncelik olarak stresin kaynağını bulmak ondan kurtulmanın ilk adımıdır.Ben işim geriği zamanımın %90'ı bilgisayar başında geçiyor ve zaman zaman hem iş stresi hemde bunalım ile karşılaşıyorum.

Benim bu stresin üstesinden gelebilmek için ilk yapmak istediğim aksiyon kafamı boşaltmak bir nevi resetlemek oluyor biraz yalnız kalmak veya tek başıma uzun bir yürüyüşe çıkmak daha sonrasında bilgisayardan bir sonraki iş günüme kadar uzak durmak ile başa çıkıyorum.Şimdi ilk uyguladığım yöntemlerden bahsettim ki burada da kendimi kandırmak istemiyorum çok kısa 2. uygulamadan bahsedeceğim yada tek kelime ile bahsedeyim bir arkadaş ortamı kurup muhabbet ile alkol yöntemi sayesinde kafayı resetliyorum da diyebiliriz tabi bunu onaylamıyorum ama işe yaramıyorda değil.
stres.gif

Bir sonraki proje benim önerim Steemit platformun Türkiyede geleceği ve etkisi ilerde nasıl olacağı ?

Sort:  

Congratulations @manguard! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @manguard! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19325.03
ETH 1313.02
USDT 1.00
SBD 2.45