Stres ve Ben [Cointurk 19. Projesi] [Hülya.rtk #5918]

in #cointurk4 years ago

Genellikle planlamış olduğum şeyler gerçekleşmediğinde, gerçekleşmeleri uzun sürdüğünde strese girerim. Stresi atabilmek için spor salonunda iki saat geçirmek bana iyi gelir. En güzeli de spor sonrası dinlenme odasında gözlerimi kapatıp hafif çalan müziği dinlemektir.

IMG_20180306_205231.png

Stresle başetmenin diğer bir yolu da benim için yemek yapmaktır. Stresli olduğumda genellikle tatlı, pasta gibi yiyecekler yaparım. Bitter çikolata ve pasta beni mutlu eder.

IMG_20180306_210047.png

Ayrıca alışverişe çıkmakta benim için stresi atmanın diğer bir yoludur. İnsanın kendisine hediye alması da mutluluk... Stresi bir nevi bu şekillerde kendimden uzaklaştırıyorum.

IMG_20180306_210230.png

Sort:  

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

@hulya.rtk.krsn you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hulya.rtk.krsn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38513.65
ETH 2796.50
USDT 1.00
SBD 4.34