Yardım Eli [Cointurk 30. Projesi] [emrahoz#5524]

in cointurk •  last year 

1.jpeg

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi de çocuk işçilerdir. Okul çağındaki bir çocuğun çalışmasına hemen herkes gibi ben de karşıyım. Ancak insan onların yaşamını gördüğünde aslında yaptığının kendisi için bir nevi kurtuluş olduğunu da görebiliyor. Olumsuz örneklerle kıyasladığımızda o çocukların alın teriyle çalışıp ekmek parası kazanması tek tesellimiz oluyor.

Hafta sonu bakım için gittiğim oto sanayide de çalışan çocuk sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Ancak bazılarının çektiği sıkıntıları yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi benim gittiğim ustanın yanında çalışıyordu. Bedensel engeli olmasına karşın o durumunu göz ardı etmiş canla başla denileni yapıyordu.

Bu çocuğun ihtiyacı olmasa kendini bir işe bu kadar vermeyeceğini düşündüm. Döktüğü alın terine destek olması ve evine katkıda bulunması için ben de elimden geldiğince bir şeyler vermek istedim ancak kabul etmedi. Israrlarım sonucu ikna ettim. Umarım az da olsa bir faydam dokunmuştur.

Herkese Hayırlı Ramazanlar diliyorum.

resim kaynağı

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @emrahoz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!