RE: Hikayeye Devam Et Ödülü Kazan!

You are viewing a single comment's thread from:

Hikayeye Devam Et Ödülü Kazan!

in cointurk •  2 years ago  (edited)

Bryan yeryüzünü görünce güneş gözlerini kamaştırmış, yer yüzündeki tahribat ve yoksul yaşam içini karartmıştı. Acaba çoçukluk arkadaşı Rachel kaçtıktan sonra bir başka sığınağamı gitmişti yoksa bu tahrip olmuş yeryüzünde sefil bir hayat mı sürüyordu diye düşündü. Silahlarını kullanıma hazır duruma getirdi çünkü korkuyordu yeryüzünden, Harita ve pusulaya bakarak Sığınak 15'i bulmak için yola koyuldu. Gizlenerek yol alıyordu hedefine doğru, bir müddet sonra ileride tam yolunun üstünde bir insan belirdi, temkinli ve silahı hazır bir şekilde yaklaştı ona, on metre kadar yaklaşmıştı, gizli gizli gözlemlerken baktığı kişi birden arkasını döndü ve göz göze geldiler. Bryan silahını doğrultmuştu ama yüzünde bir gülümseme oldu. Çünkü bu Sığınak 10'dan kaçan çoçukluk arkadaşı Rachel'di. Bryan yaklaştı ve sarıldı arkadaşına. Rachel kaçtığına pişman olduğunu ama korktuğundan geri dönemediğini ve yeryüzünde yaşadığı sefil hayattan bahsetti. Bryan yeryüzüne çıkış amacı birden geldi aklına. Rachel'e durumu anlattı; Kendisinin başkan dahil olmak üzere herkes tarafından sevildiğini ve eğer kendisiyle gelirse onu kabul edeceklelerini anlattı. Rachel hem ailesini hem arkadaşlarını özlemişti bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Birlikte Sığınak 15'e gidip su için ggerekli çip'i alıp geri kendi sığınaklarına döndüler. Rachel sığınağa girince gözleri ailesini ararken omzuna bir el dokundu, bütün ailesi arkasındaydı onlara doya doya sarıldı.
Discord= Square_Sausage#5674

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!