Blockchain teknolojisi [Cointurk 17. Projesi]

in #cointurk3 years ago

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere cointurk 17.projesinin blockchainin hayatımızda neler değiştireceğiyle ilgili makale yazmaya karar verdim.

Blockchain teknolojisinin önümüzdeki senelerde eyer bu işler üzerinde kendimizi ne kadar geliştirebilirsek o kadar çok büyük paralar kazanabiliriz.Bu sistemin gittikçe büyüdüğünü bildiğimiz için onunla ilgili ne kadar çok şey araştırıp o kadar çok üzerinde durursak o bizim için çok yararımıza olur.

blockchainin gelecekte bankaların neredeyse tamamıyla iş haline geçeceğini ve bu sayede ödemeleri internet üzerinden kazandığımız paralar ile kolaylıkla ödebiliceğimiz bir şey olarak görüyorum.Blockchain gittikçe büyüyen bir ağ olduğu için ve bazı bankalardada artık kullanılmaya başladığı için yakın zamanlarda gene büyüyerek cogu bankanın gözdemi haline gelicek ve iş ortağı olarak görüyorum.

download.jpg

Sort:  

Congratulations @clubangel! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @clubangel! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.06
TRX 0.14
JST 0.150
BTC 57376.21
ETH 2272.28
BNB 535.66
SBD 8.19