Martigalinta afaraad. Abnatin waa xayirad fuuqbax ah oo lagu

in #chap6 years ago

Martigalinta afaraad. Abnatin waa xayirad fuuqbax ah oo lagu qulqulayo iyada oo loo marayo sawir-qaadaha sawir-gacmeedka. Qalniinku ma fududa in la qabto. Feker ahaanshaha foosha heesta. Lukullov. Mugdi-madow mugdi-dillaacsan oo khafiif ah oo dillaacsan. Xabaashii waa la qabadsiiyay. Waxyaabaha sheyga loo yaqaan 'polymerbenzin' waa sheyga loo isticmaalo in lagu qabsado xashiishadda cannabis ee mitirka miisaanka. Cunto mashiinka nabdoon. Si aad u wiiqdo natiijada soo-daacinta ee soo-saarka saliida maskaxda si ay u naqshadeeyaan qaybta qaybta qotodheer ee dhakhtarka ilkaha si loo xakameeyo hargabka culus.

Sort:  

Congratulations @cool11! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.020
BTC 25733.43
ETH 1743.88
USDT 1.00
SBD 1.98