První soudní případ Spojeného království proti sítím 5G - lidé vyhráli

in #cesky5 years ago

Mark Steele, aktivista proti 5G, poukazuje na nebezpečí utajení 5G na radici v Gateshead , kde si obyvatelé stěžují na zvýšenou nemocnost a rakovinotvornost v postižené oblasti.

Existuje dostatek důkazů k tvrzení, že nová smart 5G umístěná v horní části nových LED lampových sloupků vyzařují radiové frekvence třídy 1 a měla by být považována za nebezpečnou pro veřejnost.

Rada Gateshead vyvrátila jasné důkazy a vytvořila falešná obvinění v příspěvcích na sociálních sítích a tištěných letácích, které uvádějí, že Mark Steele šíří falešné vědecké zprávy a že pole nejsou nebezpečné a nejsou to 5G:

"Ujišťujeme Vás, že tu neexistují žádné vědecké základy ani nejsou žádné důvěryhodné důkazy o těchto strašidelných příbězích a o pouličních světlech způsobujících rakovinu a jiné nemoci."

Zneužili policejní síly, aby umlčeli Marka Steela,který se včera dostal na svobodu. Gatesheada rada zaplatila 11 tisíc liber z peněz daňových poplatníků na pokrytí soudních výdajů.

Na soudu žádný z členů rady neuměl vysvětlit, co je 5G a jejich vedoucí vládní expert se odmítl zúčastnit soudního slyšení. Závěr soudce: odmítl uvěznit Marka a prohlásil:

"Veřejnost má právo vědět."

Tajné zavedení 5G v Gateshead je momentálě záležitostí veřejného zájmu a je považováno jako záchytný bod, aby ostatní lidé využili rozhodnutí tohoto soudu a vyzvali své městské rady k poskytnutí informací.

Víme, že Surrey, Westminster a Luton mají všechny tyto toxické mikrovlnné EMF moduly nainstalované na svých nových LED osvětlovacích zařízeních. Nyní víme, že i když jsou tyto pole v současné době 2G, 3G nebo 4G, mohou být sítě 5G povoleny tím, že se namontuje "čočka", která "zaostří" frekvenci.

Soudce prohlásil, že Mark Steele je důvěryhodným odborníkem a inženýrem v EMF a GSM technologiích , což dokazuje, že rada Gateshead je zkorumpovaná, klame veřejnost, ničí zdraví svých občanů a pokoušet se zdiskreditovat Marka Steeleho a všechny ostatní, jako je Smombie Gate bojující proti zavedení sítí 5G.

Rady v současné době bojují s více než 50% úpadkem, protože více než polovina jejich prostředků je vynaložena na zvýšení sociální péče pro dospělé, takže každý dodavatelský návrh s příslibem vyššího příjmu je neodolatelný.

Firmy zaměřující se na Smart City přicházejí do městských rad s úžasnými futuristickými prezentacemi, které popisují první krok, kterým je instalace infrastruktury 5G, tzn. Svítidla na ulicích a dálnicích.

Přínosem bude 24 hodinový denní policejní dohled, který vidí i skrze stěny, inteligentní dopravní značky, 4k živé vysílání v pohybu, vozidla bez řidiče pro veřejnou dopravu, mobilní virtuální realita, mobilní rozšířená realita, a rychlé spojení pro nový implantát do mozku Elona Muska nazvaný Neuralink, který dává lidem internet přímo do myšlení.

Všechny tyto rysy jsou lákavým snem pro městské rady, které se stanou prvními a stanou se tak inteligentními krajemi a tak budou moci zvýšit daně a místní ekonomika teoreticky vzkvete.

Ve skutečnosti se na celém světě objevují vědecké důkazy, že EMF, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI a WiGIG způsobují rakovinu, zabíjejí včely, vyhánějí divokou zvěř a snižují kvalitu zdraví a života lidí.

To vše proto, že velké firmy říkají, že je to dobré pro lidi, a nadále nás klamou. Lžou o všech nebezpečích nepřetržitého používání v těsné blízkosti a na kůži, natož to, co je skutečně 5G : účinná bojová zbraň.

Víme, že Gateshead není jediná rada, která klame veřejnost o zavedení 5G a zdá se, že se to děje už několik let.

Luton, Surrey a Westminster jsou dalšími, společně se všemi radami, které instalují tato zařízení,jež jsou nabízena společnostmi (necháme vás, abyste si udělali vlastní průzkum o tom,které společnosti to jsou).

Zeptejte se kdo platí za zavádění 5G sítí? Kdo dává souhlas jménem lidí? Kdo provedl výzkum pro zajištění bezpečnosti nové infrastruktury?

Jak je obvyklé, tyto důležité informace jsou zneužívány médii a společnostmi k velkým obchodům. Ale oni brzy uvidí náš hněv, jako my teď vidíme rozhodnutí soudu.

Celé peklo se ve Velké Británii rozpadne a my jsme odhodlaní za sebe bojovat. Nenecháme se umlčet a nechceme ničit naše těla a těla našich rodin radiací třídy 1 - NESOUHLASÍME s 5G

Mark Steele na www.saveusnow.org.uk to dělal velkou část svého života. Jsou to lidé jako Mark a všichni z nás, kteří se podílejí na změnách našeho života.

Šiřte prosím tato slova a kontaktujte nás, pokud budete chtít poradit, jak se obrátit na vaši městskou radu. Uděláme jednoduchý balíček šablon, který můžete poslat na vaše městské rady.

Následující 6 odkazů je dostatečným důkazem pro to Vás přesvědčit co se děje kolem nás bez našeho souhlasu.

  1. Podívejte se na video důkaz o toxických 5G signálech Gateshead

  1. 18 nových vědeckých studií na tomto LINKu.

  2. 3D mapování pomocí WIFI a 5G na tomto LINKu.

  3. Plánování rozmístění Midlands 5G na tomto LINKu.

  4. Uniklé firemní prezentace o nebezpečích 5G stožárů. "V zemích s limity EMF výrazně pod mezinárodními vědeckými omezeními ICNIRP bude zavedení 5G sítí zásadním problémem.": ZDE.

  5. "5G deštník" Elona Muska, který je plánován pro pozemskou atmosféru bez našeho souhlasu: ZDE.

Překlad : Sione

Zdroj

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66167.34
ETH 3184.96
USDT 1.00
SBD 4.06