Podpora pro Českou komunitu na Steemitu: Rychlá soutěž!

in cesky •  2 months ago 

Kdo první přijde, první bere!

superhero-534120_1920.jpg
source

Chci zkusit různé hry založené na Steemu, zatím hraji jen SM:

Pokud nějaké znáte, napište mi krátkou recenzi, v které bude proč ji hrajete, o co tam jde a jestli se na ní dá vydělat. Přes prvního, který mi napíše a zahrne ve své recenzi tyto body se do dané hry zaregistruji.

Chci zkusit různé aplikace nebo nástroje k usnadnění a monetizace mého úsilí na Steemitu:

Napište mi krátce proč ji používáte, v čem je dobrá a jestli se na ní dají vydělat peníze. Přes prvního/první, co splní výše uvedené podmínky se registruji.

Nějaké další nápady? Podmínky jsou stejné.

Tento příspěvek je součástí komunitní podpory #cesky a bude do 3 dnů pomocí @smartsteem, @qustodian a dalších bidbotů upvotován o 5 až 10 SBD. Chceme tímto zvýšit vaše Curation rewards :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Já bych mohl doporučit jen samé gamble stránky. :D

·

A na co čekáš? 😂
Myslíš gamble, jako kasína nebo pyramidové hry?

Posted using Partiko iOS

To je zajímavé. Přeji hodně štěstí s tou monetizací :)

·

Díky!

Posted using Partiko iOS

Hello podnikatel, welcome to Partiko, an amazing community for crypto lovers! Here, you will find cool people to connect with, and interesting articles to read!

You can also earn Partiko Points by engaging with people and bringing new people in. And you can convert them into crypto! How cool is that!

Hopefully you will have a lot of fun using Partiko! And never hesitate to reach out to me when you have questions!

Cheers,
crypto.talk
Creator of Partiko

Drugwars - https://drugwars.io/i/godfish

Točí se v ní až nezvykle velké množství peněz a ty jsou velmi průhledně rozdělovány podle předem stanovených kritérií ve dvou rovinách - na základě produkce a na základě množství drog investovaných, de facto prodaných.

Hra není až tak zábavná a vydělá si spíše ten, kdo více investuje, než ten, kdo v ní stráví více času, ale mezi klikačkami na internetu se určitě neztratí. Výhodou je, že není založena na štěstí, alespoň zatím, všechna čísla jsou pevně daná, a tak lze plánovat dopředu. Hraje ji také až nečekaně velké množství lidí. Nevýhodou pak skutečnost, že je to browserovka, byť třeba dobře graficky zpracovaná, a tak těžko může konkurovat běžným mmorpg hrám.

·

Díky za tip a recenzi. Registroval jsem se přes Tvůj referral. Narazil si na nějaký návod, jak postupovat co nejprofitabilněji?

·
·

Zisk generují jen drogy, ostatní suroviny, jednotky a budovy jsou z finančního hlediska jen doplňkové. Pokud hodláš investovat, je dobré postavit drogy produkující budovy a zároveň sklad drog, abys je měl v bezpečí. Pokud investovat nehodláš, zaměř se naopak na produkci alkoholu a zbraní, pomocí kterých můžeš vyrobit jednotky. Ty lze vysílat k ostatním hráčům na lup, což je mnohanásobně efektivnější než čekat, až suroviny a drogy bez investice vygeneruješ sám.

·
·
·

Díky za koment. Díval jsem se na to a myslel jsem, že je to starší hra. ROI tam hodně padá, jelikož velké objemy hráčů a peněz tam přišly první dny. Uvidíme, jak se jim podaří to stabilizovat. Pošlu tam pár drobných na vyzkoušení a uvidíme :-)

Posted using Partiko iOS

·

Moje klasika... Ani to nedokážu spustit. Jen na mě nějaký chlápek míří pistolí a bliká tam DRUGWARS...

·
·

Ono by tě to stejně asi moc nebavilo.

·
·
·

To byl jen takový pokus. Nic se neděje. Padá mi to při nahrávání.

Congratulations @podnikatel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.
You made more than 200 comments. Your next target is to reach 300 comments.
You received more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (23.55%)
Summoned by @podnikatel
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh