Investování podle fundamentů: Kam má smysl přesunout prostředky?steemCreated with Sketch.

in cesky •  last month

Překopáváme portfolio, co přežije bear market?

Velmi často poslední dobou diskutuji o tom, jaké projekty mají smysl. A jaké mají největší šanci na boom. Dávám Vám tu výčet projektů, které podle nás mají velký potenciál přežít downtrend a trhnout rekordní zisky.

bitcoin-money-decentralized-virtual-coin-currency-1435009-pxhere.com.jpg
source

Platformy: ETH, ADA, NEO + ONT

Pro bankovní systém: XRP
Platformy na půjčování peněz: NEXO
Platební mince: BTC
Anonymní: XMR, ZEC, ZEN (spekulativní)
Decentralizace dat: StorJ, SIA (spekulativní)
IoT: VET, WTC (spekulativní)

V dalším článku se zaměřím na jednotlivé projekty a důvod, proč je doporučuji. Nejedná se o investiční radu, jen o můj názor.

Tento příspěvek je součástí komunitní podpory #cesky a bude do 3 dnů pomocí @smartsteem, @qustodian a dalších bidbotů upvotován o 5 až 10 SBD. Chceme tímto zvýšit vaše Curation rewards :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @podnikatel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Ahoj, kontrolní otázka. Píšeš "...výčet projektů, které podle nás mají v..." Kdo jste Vy?

·

Já a pár lidí s kterýma jsem se bavil a shodli jsme se :-)

·
·

Díky za odpvěď.

You got a 0.77% upvote from @minnowvotes courtesy of @podnikatel!