Sort:  

Tak to jsem zvědavý co pro as zjistíš... Já osobně jsem zatím ještě nedostal odpověď.

Netuším, komu jsi psal?Já jsem odpověď dostal již včera, pokud to stihnu dnes, přetlumočím ji zde (pokud by byla zbytečně dlouhá, pak v samostatném příspěvku). Navíc chystám příspěvek o své zkušenosti s MSP, ale musím najít čas, mám toho teď moc a velmi málo času. ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12888.76
ETH 413.45
USDT 1.00
SBD 1.00