Neaktivita a přesto úspěch

in #cesky5 years ago

Teď je to skoro 4 měsíce, co jsem zde vypustil poslední psaní, no a když jsem se podíval na počet lidí kteří mi kliknuli na follow, byl jsem velice překvapen. Počet těchto osob se vyšplhal na krásných 300. V některých komentářích jsem zmínil, že začnu znovu psát a už alespoň vím co to bude - milestone celebration 300 followers (oslava splnění milníku 300 následovatelů)

No a to mě přivádí k otázce, jak jste na tom vy? Postoupili jste zde ? Dosáhli jste nějakých úspěchu? Jakých?

Sort:  

Já jsem tento týden na radu @krakonos vyměnil 16SBD na místním marketu za zhruba 110 Steem Power a vydělal jsem tím mnohem víc než za všechno moje psaní a krmení botu předtím... Spíš než úspěch to bylo štěstí že jsem měl SBD a cena vystřelila tak nahoru což nikdo asi nečekal. Škoda že jsem nenakoupil předtím víc SBD.

16SBD za 100 SP? No tak to si že mě děláš legraci :O

Kdepak, ceny jsou teď převrácený naruby.

Teď se SBD obchoduje za nakejch 11 USD místo klasických 1 USD, takže přesně tak. Tak jestli máš nějaké SBD tak se asi vyplatí vyměnit za SP přes market.

No, měl jsem 0,3 SBD a prodrbal jsem to v kostkách ... :oD

Tak doufej, že tahle cena ještě týden vydrží, abys stihl ve slušném kurzu směnit alespoň výplatu za tenhle článek :)

Z toho moc nebude , ale i tak...

Každopádně cena SBD ještě víc stoupla na 1.99 ž nějakých 1.70 .
Snad to tak bude i co se týče Steemu.. :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Luxurious from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Já osobně považuji za úspěch, že jsem tento týden začal :-) Jen ještě nevím s čím, jak a kde, aby to mělo pro nás všechny ten správný efekt, takže to budou pak následovast další dílčí úspěchy :D

Jednoduché :) zacni třeba introducemyself.. :) představení sebe sama a pokud možno v angličtině ;)

Tak to budu muset dát dohromady ve spolupráci se slovníkem :-D

Jinak pro informaci máme nas český diskort server , teď zrovna nemám přístup k síti tak ti nepomůžu, ale třeba @godfish by mohl. ;) Ten je tady takový náš guru. Zpracoval tady na Steemitu mnoho návodů, třeba ti poradí když budeš hodný :)

Děkuji :-) .....a co mám udělat, abych byl hodný :D

Pozdrav a popros :))

Ahoj a prosím :D

Pokrok nepatrný díky splašenému poměru SBD/SP, jak zde bylo zmíněno.

Congratulations @luxurious! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26493.37
ETH 1838.63
USDT 1.00
SBD 2.18