Sort:  

Udělali jsme si s polovičkou celodenní výlet do Práglu. Utratili nějakou korunu, přivezli nějaké suvenýry, takže i tak to byl fajn den.

I tak je to ale skoda. Kazdopadne sem rad ze ste si to uzili :)

Coin Marketplace

STEEM 0.89
TRX 0.12
JST 0.127
BTC 53942.23
ETH 2510.49
BNB 552.27
SBD 7.60