Sort:  

Udělali jsme si s polovičkou celodenní výlet do Práglu. Utratili nějakou korunu, přivezli nějaké suvenýry, takže i tak to byl fajn den.

I tak je to ale skoda. Kazdopadne sem rad ze ste si to uzili :)

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 55616.10
ETH 2420.55
BNB 574.68
SBD 7.99