Sort:  

Udělali jsme si s polovičkou celodenní výlet do Práglu. Utratili nějakou korunu, přivezli nějaké suvenýry, takže i tak to byl fajn den.

I tak je to ale skoda. Kazdopadne sem rad ze ste si to uzili :)

Coin Marketplace

STEEM 1.32
TRX 0.12
JST 0.144
BTC 60424.90
ETH 2149.99
BNB 464.11
SBD 9.20