Méně Steemit-firmy, více komunity

in cesky •  17 days ago 

Turbulentní po-forkové časy snad pominuly, téměř všechno by mělo fungovat tak, jak má (snad kromě !BEER bota), a jednotliví uživatelé mohou znovu začít počítat, co se jim za nových podmínek vyplatí, a co už ne. Někdo už koketuje s downvoty, které se tu určitě rozmůžou, ale dopadnou spíše na plankton než na velryby. Fork však opět ukázal slabiny do značné míry centralizovaného systému, reprezentovaného tady Steemit firmou. Proposals jsou v tomhle ohledu určitě krokem správným směrem.

Trošku zvláštní je informace, že na opravu kódu nebylo třeba v pořadí třetího forku (první byl plánovaný, druhý neplánovaný k opravě chyb). Ale budiž, zdá se, že jistá forma úprav lze provést méně „agresivně“ než Hard Forkem. To je v kombinaci s Proposals velmi dobrá zpráva. Mohlo by totiž reálně stát, že Hard Fork 22 byl poslední, kterým si Steem prošel. Následovat by mohly jen drobné „Soft Forky“.

Proposals v praxi znamenají, že vývoj blockchainu přejde pod křídla komunity. V posledních dnech zaznívaly hlasy, že Steemit nezaměstnává vývojáře se schopnostmi a dovednostmi, které jsou pro další rozvoj Steemu třeba. Často to byly hlasy lidí, kteří sami vyvíjejí některé aplikace na Steem navázané, jejich motivací tak těžko mohla být snaha Steem jako ekosystém poškodit.

Jenomže externí vývojáři, podle některých výrazně kompetentnější, by těžko mohli být placeni od Steemit, zejména budou-li plnit zadání komunity a nikoli firmy. A od toho jsou právě Proposals, vyčleňující část Reward Poolu pro jiné kreativce než autory textů, videí, fotografií, atd. Pro programátory. Komunita rozhoduje, kam se chce ubírat, a společnými zdroji odměňuje ty, kteří jí k tomu umí dopomoci.

Věřím, že Proposals budou Steemu i jeho hodnotě a tržní ceně prospěšné. I když na ně padne i desátek z mých odměn.V posledním zkráceném týdnu se pochopitelně urodilo méně #cesky psaných článků. Bylo jich dohromady 82 a má je na svědomí těchto 20 autorů:

@blogcrypto
@bodie7
@bucipuci
@godfish
@greenmask9
@jjprac
@krakonos
@kytka
@mespanta
@osobnirozvoj
@petrvl
@ritxi
@rosalinde
@rullicky
@softa
@stefant2007
@transom
@truestories
@womic
@xlisto


a.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!BEER
Že by už?

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @godfish, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding