Aplikace pro S-E. / Applikacion for S-E

in cesky •  last month 

Večer jsem trochu procházel některé články na palnet. Díky sledování @aggroed jsem si přečetl článek od @cadawg. O co jde?
Jistě znáte aplikaci SteemPoweredManager, která dovoluje sledovat a provádět delegace SP.
Podobný nástroj, ale pro tokeny na S-E, vytvořil právě @cadawg.
Ve svém článku z 5.8. představuje
Steem Engine Delegation Viewer, který dokáže sledovat delegace jednotlivých tokenů.
Steem Engine Undelegation Viewer naopak sleduje ukončení delegací.
Pokud tedy rádi sledujete různé statistiky, budou tyto nástroje pro vás užiteční pomocníci

Eng:
In the evening I went through some articles on the palette. Watching @aggroed I read an article from @cadawg. What's going on?
You know the SteemPoweredManager application, which allows you to track and execute SP delegations.
A similar tool, but for tokens on S-E, was created by @cadawg.
In his article of 5.8. introduces the Steem Engine Delegation Viewer, which can track delegations of individual tokens.
The Steem Engine Undelegation Viewer, on the other hand, monitors the termination of delegations.
So if you like to see different statistics, these tools will be helpful to you

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Vidím, že také máš rád ranní čtení při kávě. :)

Četl jsem to včera večer. Teď jsem to jen přepsal pro ostatní :-)

Po rozležení hlavní myšlenky v hlavě. Výborně. :)

:-)

ČEtl jsem to večer před spaním. Teď jsem to jen přepsal pro ostatní :-)

Thanks for this, @bucipuci!

Good things need to be spread :-)

Ok. I need to save all this positivity for another day. LOL. Thank you!

Have a brilliant day,
~ @cadawg

:-)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Jen to zkouším:
!BEER

A daří se :-). Tak na oplátku !BEER

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @godfish, here is your BEER token. Enjoy it!

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @bucipuci, here is your BEER token. Enjoy it!