Ježíšek letos rozváží dárky na elektrokoloběžcesteemCreated with Sketch.

in #cesky6 years ago

S blížícím se Štědrým dnem eskaluje počet objednávek, které odbavuji v internetovém obchodě provozovaném se svou ženou.

Jak už v tomto období bývá zvykem, tradiční přepravní služby nestíhají. Takže i když potřebuji využít české pošty, nebo kurýra pro doručení zásilky v rámci stejného města trvá to déle, než obvykle.

Zákazníci logicky chtějí své objednané dárky mít co nejdříve, aby jimi měli příležitost pod stromečkem obdarovat své blízké.

Tak není divu, že během dne se několikrát musí na poštu, do uloženky a podobných zařízení. Občas se poštěstí s objednavatelem dohodnout na osobním předání. Celý proces se tak urychlí a ještě se ušetří za prostředníka.

Standardně v těchto situacích používám kolo. Auto ve městě je pro mě neefektivní, tak velké a těžké zásilky to zas nejsou. Vystačím si s batohem, který by se dal přirovnat takovému co používají cyklo kurýři.

Jelikož jsem fanda rozmáhající se elektrifikace dopravních prostředků, rozhodl jsem se letos pro přepravu vyzkoušet elektrokoloběžku.

elektrokolobezka_lime_s.jpg

Jízda je to příjemná, pokud zrovna nebrázdíte centrum města, kde místo asfaltu jsou dlažební kostky. To si pak připadám naklepaný jak řízek.

P.S. Během jízdy byli dodrženy veškeré dopravní předpisy.

Sort:  

Congratulations @b-smart! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @b-smart! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @b-smart! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Co máš za sortiment? Teď na Vánoce nakupuju hodně stolních her. (Cracassonne a tak.) Syn chce jakési Acratch Wars...

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59933.20
ETH 3191.47
USDT 1.00
SBD 2.44