Skoda Citigo reviews after several years of use.Skoda Citigo opinie po kilku latach użytkowania.steemCreated with Sketch.

in cars •  last year 

Postanowiłem podzielić się z wami moją opinią i spostrzeżeniami na temat auta firmowego którego używam na co dzień.
Jest to Skoda Citigo rok produkcji 2013 na liczniku 333tys/km😆 tak to prawdziwy realny przebieg .

I decided to share with you my opinion and insights on the company car that I use every day.
This is Skoda Citigo year of production 2013 at the meter 333 tys / km😆 so it is a real mileage
20180411_211143.jpg

Silnik to całe 1.0 75hp
W aucie przez cały czas użytkowania zostało wymienione (usterki nie liczę tu normalnych rzeczy eksploatacyjnych typu tarcze klocki oleje) sprzęgło, stycznik klapy bagażnika 3 razy, przełącznik wycieraczek. Ogólnie pod względem mechanicznym nie ma się za bardzo czego przyczepić. Za to wizualnie była już na serwisie na poprawę powłoki lakierniczej (schodzi farba). Na gwarancji raz już ją pomalowali jednak gwarancja się skończyła a lakier znowu schodzi.

The engine is a 1.0 75hp
In the car, all the time of use has been replaced (defects I do not count here normal operating items such discs oil pads) clutch, luggage compartment lid contactor 3 times, wiper switch. Generally, in mechanical terms, there is not much to attach to. It was visually already on the site to improve the paint coat (paint goes off). On the warranty once it has already painted it, however, the warranty is over and the paint goes down again.

20180411_210800.jpg
20180411_211006.jpg
20180411_211013.jpg
20180411_211029.jpg
20180411_211022.jpg
20180411_211050.jpg

Blacha jak z papieru

sheet like paper20180411_211107.jpg

I rozrywające się uszczelki.

and bursting gaskets

20180411_211119.jpg

Mam nadzieję że mój post się podobał

I hope my post is liked

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You're a nice writer .I like too much. It's nice. You have give me an important information. thank you very much. You're a nice man on steemit. 👌✌

Wonderful post ..thanks for sharing...Best of luck friend ✫