ျပီးျပည့္စုံျခင္း

in busy •  2 years ago 

အလံုးစုံျပီးျပည့္စုံတယ္ဆိုတာဟာ တကယ္တမ္းဆန္းစစ္ႀကည့္ရင္ စကားအျဖစ္သာရွိတာပါ ။ ဘယ္ေလာက္ဖဲ ျပည့္စုံႀကြယ္ဝေနလဲ အ့ဲဒီလူအဖို ့မွာကား " ငါေတာ့ ျပည့္စုံသြားျပီ ဘဝမွာဘာမွမလိုေတာ့ေအာင္ ျပည့္စုံသြားျပီ " လို ့ သူေတြးျပီး ရပ္တန္႔ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး ။

သူ ့ရဲ႕ျပည့္စုံႀကြယ္ဝျခင္းေတြကို ေနာက္ထပ္ဘယ္လိုထပ္ျပီး တိုးလာေအာင္ မ်ားလာေအာင္ သူလုပ္ရမလဲဆိုတ့ဲ အေတြးနဲ႕သာ သူဆက္လက္ရုန္းကန္ေနအံုးမွာပါ ။ သူဟာ တေယာက္ထဲ အမ်ိဳးမရွိခ့ဲရင္ေတာင္ သူ ့ပစၥည္းျပည့္စုံႀကြယ္ဝျခင္းေတြကို ဘယ္လိုလွဴဒါန္းခ့ဲမယ္ ။ ဘယ္ဘဏ္ထဲမွာသူထည့္ျပီး ရလာတ့ဲအတိုးေတြကို သူဘယ္ေနရာေတြအတြက္ လွဴဒါန္းရမယ္ဆိုျပီး အစီအစဥ္ေတြဆြဲျပီး သူ ့အလုပ္ကိုဆက္လက္တိုးပြားေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနမွာပါ ။ ဒါဟာ ေဆြမ်ိဳးမရွိတ့ဲ ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာသူရဲ႕ ေယဘူယ်အေတြးေပါ့ဗ်ာ ။ အတိအက်ေျပာဘို ့ဆိုတာကေတာ့ သူ ့စိတ္ထဲ က်ေနာ္ဝင္ႀကည့္လို ့မွမျဖစ္နိုင္တာ 90% ခန္ ့မွန္းေပါ့ ။

FB_IMG_1514312838483.jpg

ေဆြမ်ိဳးမိသားစုရွိတ့ဲ ႀကြယ္ဝသူေတြက်ေတာ့ ပိုဆိုးျပီေပါ့ ။ ငါ့သားအတြက္ ငါ့သမီးအတြက္ ငါ့ေျမး ငါ့ျမစ္အတြက္စသည္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ဆယ္ဝမ္းကြဲအမ်ိဳးေတြထိ သူ ့ရဲ႕ေပးကမ္းခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြက ပါလာေတာ့မွာပါ ။ ဒီလိုေတြးေလေလ သူ ့ရဲ႕လက္ရွိအလုပ္ေတြနဲ႕ ႀကြယ္ဝမႈေတြကို တဖက္တလမ္းက အရင္းအနွီးေတြထုတ္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြေနအံုးမွာပါဘဲ ။
ဒါေႀကာင့္မ်ားေသာအားျဖင့္ေသာ သာမန္လူတို ့၌ ထာဝရအတြက္ အလုံးစုံျပီးျပည့္စုံသြားျခင္းဆိုသည္မွာ မရွိနိုင္ပါ ။

FB_IMG_1514458258981.jpg

all photos credit # facebook

@paingheinkyaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @paingheinkyaw, this post is the eighth most rewarded post (based on pending payouts) in the last 12 hours written by a Newbie account holder (accounts that hold between 0.01 and 0.1 Mega Vests). The total number of posts by newbie account holders during this period was 4295 and the total pending payments to posts in this category was $2539.89. To see the full list of highest paid posts across all accounts categories, click here.

If you do not wish to receive these messages in future, please reply stop to this comment.