စတီးမစ္ၾကီးရယ္

in #busy2 years ago

ေစ်းေလး တက္လာမွာလားလို႔ ေစာင္႔ေနတာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ နွနွစ္ ထဲ ၀င္လာပါျပီ စတီးမစ္ေရ
မနက္ဖန္လည္း ဒီလိုဘဲ ဆက္သြားေနေတာ႔မွာလား
ဘာကို ေစာင္႔ေနတာလဲေတာ႔ မသိ သူတုိ႔ကေတာ႔
အဆင္ေျပတယ္ေလ ပါ၀ါ သိန္းခ်ီ ရွိၾကတာ
စာေလးေရးျပီး စုထာားတဲ႔ ပါ၀ါ သံုးေလရာကိုေတာ႔
ေစ်းေကာင္းေလး ရေစခ်င္ပါတယ္ ေစ်းေလးေကာင္းရင္ေတာ႔
ပါ၀ါေလး ေဒါင္းျပီး ေရာင္းစား ပလိုက္ေတာ႔မယ္
ဒီထက္လည္း စိတ္မရွည္ခ်င္ေတာ႔ဘူး
တစ္ရက္ျပီး တစ္ရက္ စာေရးခ်င္စိတ္ေတြ ကုန္လာတယ္
ဘာလုပ္ရမွန္းကို မသိေတာ႔ဘူး သူမ်ားေတြလို အျခား
ေငြရွာဆုိဒ္ေတြ လုပ္ခဲ႔၇င္ေတာင္ အခုေလာက္ဆို တစ္ခုုခုေတာ႔
ရေနေလာက္ပါျပီ အခုေတာ႔ ဘာမွန္းကို မသိေတာ႔တာပါ
တစ္ခုခုလိုေနတာဆိုရင္ေတာ႔ အဲ႔ဒါဟာ အခ်ိန္ဘဲျဖစ္မယ္
အခိ်န္ေတြကုန္လာေတာ႔လည္း စိတ္ပ်က္လာျပီ
@mm7

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.099
BTC 49785.63
SBD 5.55