Xenia i doskonały przykład brandingu :)

in busy •  2 years ago 

**Jeżeli jesteś rekinem marketingu i dbasz o swój codzienny wizerunek w MS albo chciałbyś żeby był on na jak najwyższym poziomie to tutaj przykładowe video jak robić dobry brand swojego profilu.

Oczywiście mam świadomość że nie każdy jest Xenią, nie każdy podróżuje po świecie uprawiając zawód fotomodelki i włada przy tym biegle 6-oma językami ;)a do tego wygląda właśnie tak..:)

Ale i tak coś tam można dla siebie uszczknąć ;) i na tym przykładzie wiedzieć jak mniej więcej....:)

Pozdrawiam.****

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @marek.bogacz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!