śmichy , chichy...ale generalnie dajcie ludziom zarobić..

in busy •  2 years ago 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Stare ale na czasie. Bez przesady że po miesiącu się nauczyli, jak sam Kołcz Majk potrzebował czterech. :)

pewnie że stare..heh..ale widać jakieś takie uniwersalne.. :)