တိက်ျခင္းဆိုသည္မွာ

in busy •  5 months ago

39P.jpg

ေျပာရင္ေျပာသလိုလုပ္တာ ခ်ိန္းရင္ခ်ိန္းတဲ႔အခ်ိန္ေရာက္တာ ဒါဟာ အလုပ္လုပ္ရတဲ႔ သူေတြၾကား အဆင္ေျပတဲ႔ စနစ္တစ္ခုဘဲ ဒီလိုလူနဲ႔ အလုပ္
တြဲလုပ္ရတာ အျမဲ တာ၀န္ကင္းပါတယ္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာရတယ္
အေျပာအလုပ္မညီတဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြကေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္ေခ် ဆင္လက္ေတြ
ေအာက္မွာကိုယ္႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ ေပးဆပ္လိုက္ရတာပါဘဲ။
ေ၀းေ၀းကသာေရွာင္သင္႔ပါတယ္ အခ်ိန္မေလးစားသူနဲ႔ ဂတိမတည္သူ
အေျပာအလုပ္မညီသူကို အေပါငး္ အသင္းေတာင္ လုပ္မေနနဲ႔ အက်ိဳးမရွိနိုင္ဘူးေလ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!