Steemit Crypto Sosyal Ağ Busy [Cointurk 9. Projesi]

in busy •  2 years ago 

# Steem

Dünyanın ilk blockchain alttabanlı sosyal ağı olarak adını coğu yerde söz ettiriyor.Son zamanlardaki iniş çıkışlarından ziyade piyasaya çıkış tarihinden günümüze nasıl bir seyir izlemiş steem ona bakalım, daha sonrasında hangi sebeplerden dolayı bir yükseliş yada düşüş gösterebilir onları incelememiz gerekir açıkcası.

Steem yatırım yapılarak daha fazla kazanılabilen bir birim olduğu için gelecek vaad ediyor. Ancak fiyatlama konusunda spekülasyona açık. Steem gelecek vaad eden bir coin hergün Steemit projesine'de birçok kişi açık kaynak kodlu olmasından dolayı destek sağlıyor. Son zamanlarda Dmania, Dsound, Dlive gibi yeni projeler eklendi. Ve birçok projede eklenecek gibi gözüküyor. Bence geleceğin en büyük sosyal ağ siteleri arasında yerini alacaktır.Ve bu tüm olumlu hava Steem ve Sbd'nin değerini katlayacaktır. Bende yatırımlarımı yerine Steem ve Sbd'ye yapmayı düşünüyorum.

Steem Bitcoinden farklı olarak steemin hız sınırlaması yoktur .Blok üreticilerine üreticilerine ödeme yapmak için işlem ücreti yani fee yoktur. Steemit sürekli büyüyen ve gelişen bir platform olduğundan eminim ki Steem'in fiyatı da artmaya devam edecektir.
Evet ne yazık ki çok az kişiyiz ama steemit yaygınlaştıkça diğer sosyal medyalardan daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum zira diğer sosyal medyalardan farklı olarak burada üretilen içeriğin bir değeri var, bu içeriklerden steem kazanıyoruz. Bu büyük bir fark diğerleri ile kıyaslandığında...

Yatırım yapmak için son zamanların en kullanışlı para birimlerinden biri olan Steem, gerek Steem Dollars gerekse de Steem Power birimlerine dönüşmesi yatırımcı için oldukça fayda sağlayan bir durum. Misal verilecek olursa Steem düşüşe geçtiğinde yatırımcı hesabında ki Steem'i koruma amaçlı SBD'ye ( Steem Dollars ) çevirebilir. Ve yahut oy gücüne (Steem Power ) de çevirebilir.

Steem'in bu özelliği yatırımcıya hem güven hemde kazanç anlamında farklı alternatifler sunmakta.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Send 1 SBD to @growingpower for registration and get upvotes on all your posts and comments!

This post has received a 24.39 % upvote from @siditech thanks to: @anbilivibil. Here's a banana! banana-small.png

This post has received a 1.83% upvote from @msp-bidbot thanks to: @anbilivibil. Delegate SP to this public bot and get paid daily: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP Don't delegate so much that you have less than 50SP left on your account.

You got upvoted from @adriatik bot! Thank you to you for using our service. We really hope this will hope to promote your quality content!

This post has received a 0.15 % upvote from @drotto thanks to: @anbilivibil.

Sneaky Ninja Attack! You have been defended with a 0.91% vote... I was summoned by @anbilivibil! I have done their bidding and now I will vanish...Whoosh

This post has been upvoted by @microbot with 3.8%!
Vote for my creator @isnochys as witness!

1.32% @pushup from @anbilivibil

This post has received a 4.55 % upvote from @moneymatchgaming thanks to: @anbilivibil. Upvote this Post to Support the MMG Community on Steemit! :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Anbilivibil from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.