Rising market + writing

in bril •  2 months ago

De markt stijgt joepie.

Ik dacht als oefening regelmatig, zomogelijks dagelijks over het een en ander te schrijven. Kwestie van mijn woordenschat goed leren te gebruiken, te zien wat en hoe ik dingen en zaken kan verwoorden, de inhoud zo goed mogelijk proberen weergeven.

Er zijn momenten waarop ik veel zou willen vertellen hoewel ik er niet altijd de woorden voor lijk te vinden.

Postjes maken op steemit kan me hierin helpen oefenen.

Ik probeer even wat:

Soms wanneer ik mijn bril opzet heb ik zin om hem onmiddelijk weer af te zetten. Alsof iets me verteld om hem eert op mijn neus te doen en dan lijkt het alsof het toch geen slim idee was.

---> Ik kan hier veel meer rond schrijven/vertellen hoewel er een paar dingen de kop opsteken.

In de eerste plaats lijkt het alsof het mijn idee is om de bril op te zetten. Had ik een reden?
Dan lijkt het ook nog alsof er manupilatie is, een soort test etc etc... Allemaal dingen die me niet echt aanstaan en mss als psychotisch worden geklasseerd en dan nog wanneer ik er toch over zou schrijven of vertellen lijkt de volgorde niet te kloppen en vind ik al helemaal geen zinnige reden waarom dit alles zo verloopt. Of mss wel. Misschien niet... +

Ik zou willen schrijven over een aantal zaken hoewel er weerstand wordt geboden. Zoals de mensen zeggen, een steemetje dat je tegenhoud. Verdacht... niet? Even vanuit een ander perspectief kijken.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sometimes, in order to not get stuck and get the process going, you've to just start writing without thinking. Then, come back and start thinking by making the corrections.

Hi @brothermic!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.709 which ranks you at #1559 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 242 contributions, your post is ranked at #239.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • Try to show your post to more followers, for example via networking on our discord!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

@brothermic You have received a 100% upvote from @botreporter because this post did not use any bidbots and you have not used bidbots in the last 30 days!

Upvoting this comment will help keep this service running.