Anlatıcaklarım kısa bir süre için geçerlidir.

in #blog3 years ago (edited)

Bu gün sizlere sadece kayıt olarak 8$ kazandıran ve 350$ kazanmak şansı veren siteyi (aynı zamanda kriptocoini) anlatıcam.Anlatıcaklarım kısa bir süre için geçerlidir.

Oncelikle şunu belirteyimki , şuan için siteye kayıt olmak ücretsiz.Ama ileride ücretli olacağını yada artık eskisi gibi para vermiyeceğini düşünüyorum.Para derken kriptopara olan legitden bahsediyorum.Şuan için 1 legit 1.6 $ ve bize siteye kayıt olduğumuz zaman 5 legit veriyor.Ve sitenin tokens bölümüne girerseniz orada 1 legitin ne kadar zamanda ne kadar değer kazanacağını planladıklarını göre bilirsiniz

Ben 2 hafta önce kayıt oldum o zaman 1 legit 0.8$'dı ve sitede 180 000 kişi vardı.Sitede 680 000 kişi kayıtlı ve son 3 günde 150 000 kişi kayıt oldu.Bende bu artışları görünce bu postu yayınlamak kararına geldim.Ama bence bu ücretsiz kayit olma işlemi çok sürmeyecek .Belkide 1 kaç saat kaldı.O yüzden şuan kayıt olmanızı tavsiye ederim.En fazla 2 dkanizi alir ve karşılığında 350 $ kazana bilirsiniz.

http://legtm.me/179668

Bu posta vote atıb paylaşırsanız daha çok kişinin haberi olmasına yardımcı olmuş olursunuz .Daha çok kişinin kayıt olması bence legitin artmasına neden olacak . Son olarak paranızı Bittrex ve HitBTC den çeke bilirsiniz.

Sort:  

legit coin scam olması cok yüksel ihtimal , yatırım tavsiyesi değildir.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mtogrul from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 1.00% upvote from @postpromoter courtesy of @mtogrul!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.14
JST 0.161
BTC 63216.44
ETH 2471.39
BNB 548.44
SBD 8.94