Nun Mallumas Ekstere / It's dark outside

in blog •  11 months ago

... kaj mi ĵus mendis ĉe drinkejo kolaon kaj krosanton. Mi fakte miris, sub la listo da trinkaĵoj unu netrinkaĵo subite aperas la krosanto.

... and I just ordered a Cola and a croissant at a bar. Crazy thing, on the drinks list there closing the soft drinks a mention of croissant.

Patisserie

... sed elturniĝas ke fakte estas drinkejo de bakaĵejo.

... but it turns out the bar belongs to a patisserie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mi estas iom ŝokita pri kiel vi nomas nian karan kornan bulkon. La vorto estas kvazaŭ tiu de fuŝparolanta anglulo.

·

mi pensas ke preskaŭ neniu komprenos kreskantlunaĵo. kreskantlunpano eble, sed rekte traduki ĝin malpli sencas ol preni la sonon, kiel ĉiuj konas ĝin xD.

·
·

Se vi uzas la sonojn, neniel vi elektus tion kion vi uzis. Vi skribu "K(r)ŭasanto/Krasanto" france, "Kresanto" angle, "Kuasanto" japane. Tiu "o" tute ne sencas kaj ne internacias.