စာမေေရးတာႀကာလို႕ကိုယ္ထင္ျပခ်င္း

in blog •  6 months ago

အျခားပိုက္ဆံ ရစရာေလးေတြရွိေတာ့ စာေတာင္မေရးျဖစ္ဘူး။စာေရးတာကလဲ စ်ာန္မဝင္ရင္ေရးလို႕မရဘူး။ကိုယ္က အာရံုေလးရလို႕ ေရးမယ္ဆိုျပန္ေတာ့ အဖ်က္ေပါ ္လာေရာ။အဖ်က္မရွိခ်ိန္က်ေတာ့လဲ စိတ္ကမပါ။အဲ႕လိုေတြနဲ႕ စာေရးခ်င္းက ေဝး ေဝး ေဝး

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!