Kripto Dünyasından Haberler # Yılın ilk Haftası

in #blog2 years ago


Source

Bugün kripto dünyasında önemli gördüğüm bazı olaylardan bahsedeceğim.

  • Etherium’um kripto para uygulaması olan MetaMask uygulaması Google Play Store da askıya alındı.

Google yaptığı açıklamada askıya alma sebebi olarak telefon tabanlı madencilik yapılmasını gösterdi. Ancak yaptığı bu açıklama akıllara farklı soruları getirdi.


Source

Çünkü Google Play Store da telefon tabanlı ünlü madencilik uygulaması olan Electroneum dururken niye MetaMask kaldırıldı?

Kaldıran kaldırana. Bu ara sanırım böyle haberleri çok duyacağız.

  • Coinbase CEO su da buna benzer bir açıklama yaptı. Coinbase uygulamasının içerisindeki merkeziyetsiz tarayıcının Apple Store tarafından kaldırabileceği açıklamasını yaptı.


Source

  • Bir haber de XRP tarafından. Malumunuz XRP ile alakalı bu sene pek iyi haberler olmadı ama bu haber biraz sevindirici :)

Coinbase borsasında yapılan bir araştırmaya göre bir sene içinde XRP alınıp satılma oranı %76 alım %24 satım şeklinde olmuş. Bu oranlarla XRP, BTC yi bile geride bırakmış. Çünkü BTC nin alım satım oranları %74 e %26 şeklinde.


Source

  • Dolaşımda olan BTC ‘nin yaklaşık %70i son 6 ayda hiç hareket etmediği ortaya çıktı. Bu sonuca bakarak bir boğa koşusu olabilir mi sorusu akıllara geliyor.


Source

  • Özbekistan'da lisanslı para borsalarının kripto para alım satımları yasaklandı.

  • Ufukta Ethereum için güncellemeler gözüküyor, 1 Ocak'tan sonra 15 Ocakta da Ethereum Classic için bir güncelleme geleceği söyleniyor.

Sort:  

Thank you for using @sleepagent bid bot serves.
This post has received a 50 % upvote from @sleepagent.

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @electrotechnic! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 100.00% upvote from @whalecreator courtesy of @electrotechnic! Delegate your Steem Power to earn 100% payouts.

Congratulations @electrotechnic! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36206.08
ETH 2431.30
USDT 1.00
SBD 3.99