႐ိုးသားျခင္း (@aggamun)

in blog •  3 months ago 


ဟင္းေမႊေသာ ေယာင္းမသည္ ဟင္း၏ အရသာကို မသိနိုင္။

ဒါက ေလာကနီတိရဲ႕ ဆံုးမစာ ေလးပါ။ ပညာရွိ အနား ေနျပီး ပညာရေအာင္ မလုပ္နိုင္တဲ့ သူမိုက္မ်ားကို ဆံုးမထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေလးေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေယာင္းမသည္ အရသာခံစား နိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ ဟင္းရည္ ထဲကို ခဏခဏ ေမႊေနရေသာ္လည္း ဟင္း အရသာကို မသိတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားကို ခံစားနိုင္စြမ္း မရွိလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခံစားဖူးေသာ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိလွ်င္ မည္သို႔မွ် တန္ဖိုးထားနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို တစ္နည္းဆိုေသာ္ အရသာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိဖို႔ လိုအပ္သည္။ ခံစားဖို႔ လိူအပ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် အရသာကို ျမည္းစမ္း ၾကည့္ျခင္း မရွိဘဲ အဘယ္သို႔ေသာ အရသာကို ခ်ိဳသည္၊ ခါးသည္၊ ခ်ဥ္သည္၊ ဖန္သည္၊ စပ္သည္၊ ငန္သည္ ဟု ေျပာနိုင္မည္နည္း။ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ ခန္႔ ေတာ့ ျမည္းစမ္း ႀကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အရသာ ခံနိုင္စြမ္းေတာ့ ရွိပါေစ။

ကြ်န္ေတာ္ ကိုးတန္း တုန္းက ဆရာ တစ္ေယာက္ ဆံုးမခဲ့ဖူးသည္။ '' ႐ိုးသား ပါ၊ ႐ိုးသားရတာ အရသာ ရွိပါတယ္။ '' ဟု အျမဲ ဆံုးမသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ထိုစဥ္က ထိုစကားကို စိတ္မဝင္စားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ မွတ္မွတ္သားသား ေတာ့ ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကညင္းျပခ်က္ျဖင့္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသာ ရွိေနသည္။ ဆရာ ဆံုးမ သကဲ့သို႔ ႐ိုးသားသူ ဆိုသည္မွာ ေတြ႔ျမင္နိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလြန္းေပသည္။ အားလံုးက မိုးခါးေရ အနည္းနွင့္ အမ်ား ေသာက္သံုးေနၾကသူႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ႐ိုးသားသူ ဆိုသည္မွာ မိုးခါးေရ နည္းနည္း သာ ေသာက္သံုးသူ ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယခုအခါ တြင္ အနည္းငယ္မွ် မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ ေနျပီျဖစ္ရာ တကယ္ကို ကြာလတီ အျပည့္႐ိုးသားျခင္းကို ခံစား သိရွိနိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ဆံုးမ သကဲ့သို႔ တကယ္ အရသာရွိေၾကာင္း ကိုလည္း သိလိုက္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ခံစားရလိုက္သည့္ အရသာမွာ တစ္ပိုင္း တစ္စ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ တစ္ပိုင္း တစ္စ သာ ႐ိုးသားနိုင္ေသးေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို တစ္ပိုင္း တစ္စ အရသာကေလးသည္ပင္ သတိရ၍ ျပန္လည္ ခံစားတိုင္း ျမိန္လြန္းေနပါျပီ။

တစ္ဦးဦး အေပၚတြင္ တကယ္႐ိုးသားပါက ေကာင္းက်ိဳးမည္မွ်၊ မ႐ိုးမသား လွည့္ျဖားပါက ဆိုးက်ိဳးမည္မွ် ရွိမည္ကို တြက္ၾကည့္ ၾကပါစို႔။

အကယ္၍ သင္သည္ တစ္စံု တစ္ဦး အေပၚ ႐ိုးသားစြာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ ဆိုပါက မိမိက ႐ိုးသားခဲ့သည့္အတြက္ မိမိမွာ

  • လိပ္ျပာ သန္႔၏။
  • မည္သူ႕ မ်က္နွာမဆို ရဲရဲ ၾကည့္ဝံ့၏။
  • ႐ိုးသားမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳသူနွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါက အကူအညီမ်ား ႐ရွိနိုင္၏။
  • မိိမိ၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားပါ အက်ိဳးရွိနိုင္၏။

မ႐ိုး မသား လုပ္ေဆာင္ခဲ့မိပါက မိမိမွာ

  • လိပ္ျပာ က မည္သို႔မွ် သန္႔စင္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
  • လွည့္ျဖားမိသည့္ အရာ တစ္ခု တည္တံ့ ေနေစရန္ ေနာက္ထပ္ လိမ္ညာမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရေပဦးမည္။
  • မိမိ ေျခလွမ္းမ်ားကို သိရွိထားသူမ်ားကိုလည္း မ်က္နွာခ်ိဳေသြး ဆက္ဆံေပးရဦးမည္။
  • အကယ္၍ ဖံုးဖိထားလို႔မရေတာ့ေသာ အခါ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံး သြားနိုင္႐ံုမွ်မက မိမိ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာလည္း အရိပ္မည္း ႀကီးက လႊမ္းမိုးထားေပဦးမည္။

အျခားျဖည့္စြက္စရာ မ်ား ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ ဉာဏ္မီ သေလာက္ကေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခံစားမိသည္မ်ားကို ခ်ေရးထားသည့္ ျဖစ္ရာ အမွားမ်ားလည္း ပါေနနိုင္ပါသည္။

ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ ေတြ ေလွ်ာက္ေရးေနတာပါကြာ။ မင္းေရာ ႐ိုးသား နိုင္ျပီလား ဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျဖပါရေစ။ အလံုးစံုးေတာ့ မ႐ိုးသားနိုင္ေသးပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳးစားျပီး ႐ိုးသားေနတဲ့ ႐ိုးသားဖို႔ ႀကိဳးစားေနေသာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေတာ့ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ ခင္ဗ်ာ ………


So many thanks for reading and visiting my blog.

Have a good day to all steemians!

@aggamun

To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun

To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun

To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun

To play moonSTEEM : https://www.moonsteem.com/?ref=aggamun

My bounty post for this week : https://steemit.com/community/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-15-aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=61
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အျမဲတမ္းရိုးသားဖို႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားရဦးမယ္

Posted using Partiko Android

·

ပထမ အႀကိမ္သာ ခက္ခဲတာပါ။ တကယ္ ရိုးသားခ်င္ရင္ ရပါတယ္။

Posted using Partiko Android

႐ိုးဂုဏ္သည္သာ တန္ဖိုးႀကီးစြာ၏

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ကဲ့ ႀကိဳးစား၍ ႐ိုးသားလ်က္ပါဗ်ား။

Posted using Partiko Android

လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္းကင္းျပီး ရုိးသားသန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္နုိင္ေအာင္ အျမဲျကိဳးစားလ်ွက္ရွိပါသည္လုိ႔...ဒီအရသာေလးပဲ နွစ္သက္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Posted using Partiko Android

·

နွစ္သက္တယ္ဆိုလို႔ ေက်းဇူးပါ ခင္ဗ်။

Posted using Partiko Android


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here