Uw e-mail registreren bij BlockTrades

in #blocktrades2 years ago (edited)

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://blocktrades.us/support/home/help/registering-email

Klik op onze hoofdpagina op "Aanmelden" in de rechterbovenhoek of ga er direct naartoe:


Voer uw e-mailadres en een wachtwoord in en klik vervolgens op "Verzenden".

Activering e-mail

U zou binnen enkele ogenblikken een activeringsmail moeten ontvangen. Als dit om een of andere reden niet het geval is, controleer dan uw spamfolder en voeg [email protected] toe aan uw contacten. Als u de activeringsmail nog steeds niet kunt vinden, dan kunt u geen reacties ontvangen van ons supportformulier en moet u ons rechtstreeks een e-mail sturen naar [email protected] op het adres dat u probeert te registreren.

Ik heb me geregistreerd, maar hoe zit het met de transacties die ik eerder heb gedaan?

Als u uw transacties kunt lokaliseren aan de hand van de transactiehash, accountnaam of het adres van de wallet, dan kunnen we ze samenvoegen in uw transactiegeschiedenis. Over het algemeen vragen wij u ook om te bewijzen dat u de eigenaar bent van de rekening(en). Dien een ondersteuningsverzoek in met de namen of adressen van uw rekeningen als u geïnteresseerd bent in deze service en wij helpen u graag verder.

Merk op dat als u een transactie doet terwijl u bent uitgelogd en deze nog steeds zichtbaar is in de transactietabel, u kunt inloggen of een account aanmaken en ons systeem zal automatisch uw meest recente transactie(s) koppelen.

Voordelen van registratie

Door nieuwe regelgeving is nu een e-mail registratie vereist om gebruik te kunnen maken van onze service, en het biedt een aantal duidelijke voordelen bij het beheer van uw transacties.

De status van uw vorige transacties kennen

Heeft u ooit geld naar een bedrijf gestuurd waarbiju zich zorgen maakte of het op tijd aankwam of in welk stadium van verwerking het zich bevond?

Onze service stelt u altijd in staat om uw transactie te volgen, maar uw sessie zal na een paar uur of na het verlaten van de website aflopen. Met een geregistreerd e-mailadres kunt u dit echter later controleren en als uw cryptocurrency om de een of andere reden niet in uw wallet verschijnt kunt u direct zien of de transactie ons heeft bereikt, of de transactie mislukt is in ons systeem, of dat het met succes uit ons systeem werd overgebracht.

Een overzicht bijhouden van uw transacties met ons

Als u een groot aantal transacties bij ons registreert, kan het moeilijk zijn om ze allemaal bij te houden, vooral wanneer u specifieke inputs aan outputs probeert te koppelen. Begin 2018 ontdekten we dat een aantal cryptocurrency-aankopen die we via andere diensten hadden gedaan en waarvoor we nooit gecrediteerd werden. We willen het gemakkelijk maken om uw transacties bij te houden, zodat dit niet bij u gebeurt.

Een gecentraliseerde registratie van uw transacties kan ook erg handig zijn als het gaat om het indienen van belastingen, en via onze website kunt u zelfs een algemeen CSV-bestand (een bestand waarin de waarden door komma’s gescheiden zijn) downloaden om te importeren in de fiscale software van uw keuze.

Steem delegaties

Bovendien helpt het hebben van een geregistreerd e-mailadres u bij het bijhouden van de gekochte Steem Power-delegaties. Hoewel ons systeem automatisch versleutelde berichten met informatie naar uw Steem-account stuurt met informatie wanneer u een delegatie koopt en wanneer deze op het punt staat te verlopen, kan het bijhouden van deze links en looptijden lastig zijn. Door de registratie hebt u echter de mogelijkheid om al uw delegaties op één plaats op te zoeken en deze meldingen per e-mail te ontvangen.

Verloren of gestolen Steem account

U kunt hier meer lezen over het proces, maar in het kort: als u bij de aankoop van uw Steem-account uw e-mail niet geregistreerd heeft bij onze service, dan uw identiteit niet controleren en kunnen wij u niet helpen bij het herstel.

Sort:  

Congratulations @marisabel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!