Part04 - NL translations of blocktrades_US

in blocktrades-translation •  last month 

This is a translation authorized by BlockTrades

Original content URL: https://blocktrades.us/support/home/help/steem-delegations

=================================================

Steem delegaties

Wanneer je een Steem delegatie aanschaft, dan is dat zo'n beetje hetzelfde als het huren / leasen van een hoeveelheid "Steem Power" (vaak afgekort als "SP"); hiermee vergroot je onmiddellijk je zogeheten "Resource Credits" (RC) en "Voting Power" (= stemrecht). Een Steem delegatie kan een interessante manier zijn voor nieuwe Steem gebruikers om op een voordelige manier meer invloed te krijgen.

Uitleg van deze dienst

BlockTrades verkoopt delegaties voor een startperiode van 90 dagen, en zolang je niet onze gebruiksvoorwaarden overschrijdt garanderen wij het gebruik van de betreffende Steem delegatie voor die periode. Hierin werken wij anders dan andere systemen waarbij de delegator zich ten alle tijden het recht voorbehoudt om de delegatie in te trekken op enig moment, bijvoorbeeld wanneer de prijs van STEEM tussentijds sterk stijgt.

Bij je aankoop van een Steem delegatie ontvang je van het account @blocktrades op je eigen Steem account een versleuteld ("encrypted") bericht met daarin informatie over je delegatie, en een link om je delegatie te verlengen c.q. vernieuwen. Die link sturen we opnieuw zo'n 1 a 2 dagen voor de vervaldatum, al raden we je aan om niet te wachten tot het laatst mogelijke moment.

Wanneer je je hebt [geregistreerd bij BlockTrades] dan versturen we je die links ook per email, en je kunt daarnaast natuurlijk ook gewoon inloggen op je BlockTrades account om de status te bekijken.

Zolang je delegatie actief is kun je deze op elk moment verlengen, dat kan overigens door elke persoon (of account) die de verleng-hyperlink gebruikt (m.a.w.: je kunt ook met een ander Steem account "X" je Steem delegatie voor account "Y" verlengen). De periode waarmee je je delegatie verlengt wordt automatisch opgeteld bij de vervaldatum. Zo'n verlenging heeft verder geen invloed op je hoeveelheid Steem Power en ons systeem berekent automatisch met hoeveel tijd je je delegatie verlengt uitgaande van de STEEM prijzen van dat moment.

Géén terugbetaling mogelijk

Precies zoals te doen gebruikelijk met een huurovereenkomst, is het in principe NIET mogelijk om een (gedeeltelijke) terugbetaling te verlangen van een eerder gedane aankoop. Hier zijn vele redenen voor te geven, maar een van de belangrijkste is dat zo'n terugbetaling het mogelijk zou maken voor gebruikers om te speculeren op een bepaalde koerswisseling en de volledige risico's van die speculatieve handeling af te wenden op het bedrijf BlockTrades.

BlockTrades beschikt niet over een goede manier om de gevolgen van en kans op een dergelijke speculatie op voorhand in te kunnen schatten en ons er daardoor dus ook niet tegen kunnen beschermen, waardoor we er - helaas - toe gedwongen zijn om een beleid van "géén terugbetaling" te implementeren.

Wanneer je van mening bent dat je tekort bent gedaan door een samenloop van omstandigheden, dan willen we je wel uitnodigen om een support verzoek in te dienen, al onderstrepen we hierbij nogmaals dat we zo'n situatie per geval evalueren en dat de daarmee samenhangende beslissing enkel en alleen aan BlockTrades zelf is.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!