"Little Big Fish" entry to Weekly Question of @sndbox "Blockchain" / "Wielka Mała Ryba". pytanie tygodnia by @sndboxsteemCreated with Sketch.

in blocksketch •  6 months ago


"little big fish"

[EN]

my answer to :):

Weekly Question - How would you illustrate "Blockchain" in 1 drawing?

by @sndbox. Cool post and assigment.
A huge mass, a shoal of unimportant fish, becomes a large, connected and pulsating organism. Overthrows governments and changes the rules of the world. Like democracy, nuclear energy, the internet and many, many more. It jumps out of the water of data and information, from the digital network and its large mouth devours what is inaccessible and mendacious. What is corrupt and wanting to limit Freedom .

I approach the subject intuitively and understand it like this: We are a cloud of users who can provide various services. In brief. So there is no vertical hierarchy leading to a centralized creation. Users are a Network. As long as they use it, it exists.

I believe that it will change the world. For a better, more conscious and safer society.
**Do U like it?

[PL]

"mała wielka ryba"
odpowiedź na:

Pytanie Tygodnia - Jak byś wyjaśnił technologię blockchain w jednym obrazku?

by @sndbox. Super post i zadanie.
Wielka masa, ławica rybeczek do tej pory nieistotnych staje się wielkim, połączonym i pulsującym organizmem. I obala rządy oraz zmienia zasady funkcjonowania świata. Jak demokracja, energia jądrowa, internet i wiele, wiele innych. Wyskakuje z wody danych i informacji, z sieci cyfrowej i swoją wielką paszczą pożera to co niedostępne i zakłamane. To co skorumpowane i chcące ograniczyć wolność.
Podchodzę do tematu intuicyjnie i rozumiem to tak: Jesteśmy chmurą użytkowników, którzy mogą świadczyć sobie różne usługi. W skrócie. Czyli nie ma tu hierarchii pionowej prowadzącej do scentralizowanego tworu.
Siecią są użytkownicy. Póki używają, istnieje.

by me

podpis planeta-1.jpg

WWW
http://planeta-rium.com/wolnosc-plakat/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!