MOSSLAND ICO - ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) MOBİL OYUN

in #blockchain4 years ago

Arkadaşlar Selamlar.

Hiç kendi köşkünüzde, uzun bir gökdelende veya hatta önemli bir tarihi binada yaşamayı hayal ettiniz mi? Mossland'da bu rüya mümkün olacak. Bugün sizlere bu hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz Mossland ICO yu tanıtacağım. Hala tanıtım aşamasında olan bu ICO’nun kampanyalarına sizlerde katılıp, ücretsiz token elde edebilirsiniz.


KAYNAK

Mossland, emlak merkezli konum tabanlı, bir arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality -AR) mobil oyunudur. Oyun, içindeki oyuncular tarafından dünyadaki gerçek özellikleri tanımlama ve bunları oyun dünyasına ekleme imkânı tanımaktadır. Bunun yanında, diğer oyuncuların oyuna tanımlamış olduğu dünyadaki gerçek özelleri satın alma ve sizin tanımladığınız özellikleri de satma imkanını bu oyunda bulabilirsiniz. Bu da sanal mülkünüzü tanıtmak ve satmak için çok çalışarak potansiyel olarak gerçek para kazanabilirsiniz anlamına gelmektedir. Mossland, bu satın alma ve satış işlemlerini kolaylaştırmak adına Blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Mossland’ta müzayede evi tarafından mülklerin satışı ve satın alınması kolaylaştırılmıştır ve burada oyuncular, Moss Coin olarak adlandırılan parayla işlem yapabileceklerdir. Tüm bunlar, oyun içi kullanıcılar tarafından gerçek dünya emlak piyasasını taklit etmek ve oyuncuların birbirleriyle etkileşime geçmesi için yeni ve çekici bir yol sunmaktadır.

images.jpg
KAYNAK

Mossland'ın piyasaya sürülmesinden sonra daha yüksek performansa ve buna bağlı olarak daha düşük işlem ücretlerine sahip yeni bir blockchain teknolojisinin uygulanması durumunda, Mossland Merkezi Olmayan Uygulamaya ve tüm Mossland varlıkları ve mülkiyeti blok-dışı varlıklara dönüştürülecektir. Bu aşamadan sonra Mossland’ın sanal varlıkları, kendisini daha fazla kullanıcıya, geliştiriciye ve hizmete sunma amacıyla, merkezi olmayan bir ticaret platformunda mevcut olacaktır.


KAYNAK

KONUM TABANLI P2P REKLAMCILIĞI

Mossland, AR teknolojisi ile gerçek konum tabanlı oyunların yakınlaşmasına dayanan yeni bir reklam platformu yaratımaktadır. Herhangi bir Mossland oyuncusu, basit bir oyun içi arayüz yoluyla Moss'u bütçeleyerek reklam kampanyaları oluşturabilir ve çalıştırabilir olacaktır. Her kampanyada reklam ücretleri toplanacak ve Moss bütçesinin geri kalanı mülkleri ziyaret eden oyuncuları ödüllendirmek ve teşvik etmek için kullanılacaktır. Mossland konum tabanlı olduğundan, reklamlar gerçek mülklerin yakınındaki oyunculara organik olarak dağıtılacak ve her kampanya için daha yüksek bir toplam dönüşüm oranı elde edecektir.

TOKEN SATIŞ DETAYLARI

Mossland'ın ilk para teklifi, ICO öncesi ve ana ICO olmak üzere ikiye bölünmektedir. ICO öncesi hacim katılımcıları için özel ortaklık ve genel katılımcılar için bir kamu satışına ayrılmıştır. Stratejik Fon, Stratejik Fon ortakları, kamu turu ise en az 0.1 ETH ile katılabilecek genel katılımcılar içindir. Ana ICO ise, stratejik fon ortakları için stratejik ortaklar ve genel ortaklar için bir kamu turu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Mossland şu anda mevcut olan 500 milyon jetona sahiptir ve jeton başına fiyatı 0.12 $ 'dır. Jetonlar ise aşağıdaki gibi dağıtılır;

• %38 ‘i İlk para teklifiyle halka sunulacak,
• %15'i takımlara gidecek,
• %7'si ayrılacak,
• %20’si ortaklar için ayrılacak,
• %5'i danışmanlara,
• %15'i ilk IAP'ye gidecek.

Ayrıca Mossland ekibi, bilgisayar grafikleri, girişimcilik, muhasebe ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda sahip olduğu tecrübe ve becerilerinin, oyunun başarısını ve büyümesini sürdürmesini sağlayacak nitelikli bireyler tarafından yönetilmektedir. Ekip üyelerinden bazıları, aynı zamanda kurucu ortaklar olan Wooram Sun, Chester Roh, Minuk Kim, Yongjun Hong, Sean Oh ve Don Lim'dir.

Mossland-Team.jpg
KAYNAK

SONUÇ

Mossland, dijital etkileşimimizi benzersiz oyunlarıyla devrim yaratacak çok umut verici bir oyundur. Çağdaş teknoloji ile bizi daha da yakınlaştırmak söz konusu olduğunda standart olma potansiyeli yüksektir. Üstelik bu, küçük işletmelerin ve kurumların, artırılmış gerçeklikle reklam endüstrisinde rekabet etme şansı vermelerine yardımcı olma konusundaki hedeflerinin bir parçasıdır. Daha önemli yanı ise, paranın algılanan geleceği olan cryptocurrency'yı halkın hayal gücüne itme kabiliyetine sahip olmasıdır. Mossland, insanların gerçeklerini sadece canlı değil aynı zamanda daha büyük bir amaca hizmet etmeleri için şimdi mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Bountyhive: semihbalkanli
bountyhive.io/r/semihbalkanli

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihbalkanli from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @semihbalkanli! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!