Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn, Tài Sản Đáng Quý Của Bạn MyCreditChain

in #blockchain3 years ago (edited)

34984201_622982328065301_625286052193501184_o.png

Mặc dù thông tin khách hàng là mang tính 'cá nhân', tuy vậy hầu hết khách hàng không sở hữu dữ liệu. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong các máy chủ của hàng trăm công ty và tổ chức tài chính và mỗi cơ quan xếp hạng đánh giá cá nhân thông qua các tiêu chí đánh giá của riêng mình. Mục tiêu của MyCreditChain

캡처7.PNG

Dự án của chúng tôi được thực hiện nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu này

1. Toàn quyền sở hữu thông tin cá nhân

Dự án của MyCrediitChain nhằm hiện thực hóa mục tiêu khách hàng được toàn quyền sở hữu thông tin cá nhân bản thân

2. Tiếp cận thông tin dữ liệu cá nhân

MyCreditChain cung cấp thông tin tín dụng cho khoảng 4.5 tỷ người trên toàn thế giới để họ có thể thực hiện hoạt động kinh tế của bản thân

3. Luân chuyển giá trị thông tin cá nhân

Người dùng có toàn quyền sử dụng, dữ liệu có thể thu thập và đem lại lợi tức

Giải pháp MyCreditChain’s

해결책IMG(vi)_1.png

"Thông tin cá nhân" được tạo ra, xử lí bởi MyCreditChain là dữ liệu chính xác và cập nhật nhanh nhất nhất, dữ liệu này sẽ được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như đánh giá tín dụng và mục đích thương mại. Ví dụ: thông tin cá nhân của một người bao gồm giáo dục, thu nhập, hoạt động tài chính, phương tiện truyền thông xã hội, thông tin vị trí, thói quen chi tiêu, v.v. MCC dự định mang quyền sở hữu và kiểm soát thông tin đó cho chủ sở hữu.

Công nghệ đem lại quyền sở hữu và điều khiển thông tin

해결책IMG(vi)_2.png

  • Dựa trên kĩ thuật Blockchain
  • Chấp thuật việc sử dụng thông tin bản thân
  • Kiểm soát hoàn toàn việc sử dụng thông tin của chính bạn
  • Nhận được lợi ích từ dữ liệu? Mà không có nguy cơ bị ràng buộc pháp lí

Công nghệ tạo và mã hóa? Dữ liệu

해결책IMG(vi)_3.png

Công nghệ

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong phát triển các giải pháp lĩnh vực tài chính.
Kinh nghiệm trong các dự án trị giá nhiều triệu dolllar.

Scrapping (19 years)

Với MCC’s data scraping engine( công cụ dữ liệu của MCC), là công nghệ hàng đầu trong ngành công nghiệp FinTech của Hàn Quốc, đã được các tổ chức tài chính lớn của Hàn Quốc sử dụng. Áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu không giới hạn ở thị trường Hàn Quốc. Công nghệ này cũng có thể được áp dụng cho các tổ chức tài chính ở Trung Quốc, Việt Nam, v.v.

Alternative DATA (3 years)

Alternative Data có thể được sử dụng để đánh giá tín dụng của khách hàng chưa được kiểm duyệt, công nghệ này đã được công nhận là một chủ đề chính trong ngành công nghiệp FinTech toàn cầu. Giải pháp của MCC, được gọi là FinCB (Phòng tín dụng Fintech), đã được sử dụng bởi các ngân hàng lớn và các công ty bảo hiểm tại Hàn Quốc.

BlockChain (2 years)

MyCreditChain sẽ điều chỉnh HyperLedger cho giao dịch hàng ngày của AirDrop và IPFS trên các máy chủ riêng để lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân. Chúng tôi đã hoàn thành POC trên kiến trúc truyền dữ liệu với HyperLedger và IPFS. Mã thông báo MCC nằm trên ERC 20 và hoạt động ban đầu của mã thông báo MCC sẽ ở trên mạng lưới Ethereum cho đến khi chúng tôi tìm thấy giải pháp thay thế phù hợp.

Phân chia Token

Token: tiêu chuẩn ERC20
phát hành: 1 billion MCC Token(10,000 MCC = 1 ETH)
Soft cap: 5,000 ETH
Hard cap: 25,000 ETH

캡처12.PNG

캡처13.PNG

캡처14.PNG

캡처15.PNG

MCC To the Moon ~!

Về MyCreditChain (MCC)
▶ Chúng tôi là một công ty liên doanh bao gồm công ty đã dẫn đầu trong sự phát triển của hệ thống tài chính Hàn Quốc gần 20 năm qua.
▶ MCC đã được công nhận vì tiềm năng kinh doanh và kỹ thuật nên đã thu hút vốn đầu tư 3 triệu đô la Mỹ.
▶ ICO hiện đang được quảng bá nhằm đảm bảo số tiền cần thiết cho nhiều người dùng và đối tác trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp công nghệ và kinh doanh đã được chứng minh với những ý tưởng của chuỗi blockchain.
▶MCC không chỉ là một sản phẩm hay dịch vụ. Đó là một nền tảng và giải pháp mà các đối tác toàn cầu khác nhau có thể cùng nhau sử dụng.
▶ MCC thực hiện sự phân phối thông tin tín dụng với chủ trương con người là đối tượng và cách tân giá trị mới để có thể được tham gia bởi bất kỳ ai trên thế giới.


Hãy tham gia vào cuộc cách mạng blockchain thông tin cá nhân

▶Homepage ▶Zalo ▶facebook ▶twitter ▶YouTube
▷Bounty Program