Bitcoin-halvering nærmer seg - hvordan vil markedene reagere?

in #bitcoin4 months ago

Prisen på en Bitcoin har falt til rundt $66 000 i løpet av de siste 24 timene. Det er egentlig ikke dramatisk, og det er et mindre fall enn for noen uker siden da Bitcoin falt fra ATH på 73 000 til rundt $63 000 på kort tid.

Men det er et stort spørsmål – hvordan vil markedene reagere på den kommende Bitcoin-halveringen. Har vi sett et kjøp av ryktet allerede, og nå er det på tide å selge nyhetene? Eller er det rett og slett for stor etterspørsel etter Bitcoin, noe som betyr at vi egentlig ikke vil se en selge nyhetene, siden det er for mange hvaler og investorer som ønsker å få tak i Bitcoin?

_080d2b48-89b5-485d-8741-dd445c75dac7.jpeg

Jeg er veldig nysgjerrig på å se hvordan markedene vil reagere når vi nærmer oss halveringen, men jeg tror det kan bli ustabilt i begge retninger.

Dagens kryptovaluta – CORE

Nok en gang er CORE den kryptovalutaen med de største gevinstene de siste 24 timene, akkurat som for to dager siden. Denne lag-1 blokkjeden som ligner på Bitcoin på mange måter, men EVM-kompatibel kan være en spillveksler... Et annet token som gjør det ganske bra er Ordinals (ORDI), så det er definitivt interesse for Bitcoin-klonene og Bitcoin-relaterte kryptos, akkurat som Bitcoin Cash har hatt noen fine dager med Bitcoin Cash-halveringen snart (i morgen). Litecoin har også gjort det bra i det siste, og det har vært spekulasjoner om en Litecoin ETF kan komme en gang i fremtiden. Hvem vet?

Livet er interessant!!

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

You've got a free upvote from witness fuli.
Peace & Love!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65800.35
ETH 3464.66
USDT 1.00
SBD 2.68