Wat is een bitcoin-Vork?

in bitcoin •  26 days ago


Hoe kan ik Bitcoin vorken?


In de wereld van cryptocurrencies en in het bijzonder Bitcoin, wordt er vaak gesproken over vorken. In het Engels zul je de term forks tegenkomen. We zullen even stilstaan bij deze term.

Bitcoin vorken hebben betrekking op het protocol, de software en de blokketen van Bitcoin. BTC is een protocol met regels die iedereen moet volgen binnen het netwerk. Het is software onder ontwikkeling en veranderingen op de manier waarop de software werkt en de regels worden aangepast gebeurt via vorken binnen de blokketen. De veranderingen zullen een impact hebben op de blokketen. Op een bepaald bloknummer kan er door de gemeenschap worden besloten om een wijziging door te voeren in de regels van het protocol die onder meer de daarop volgende nieuwe blokken in de keten met nieuwe eigenschappen kan voorzien. De regels kunnen hieromtrent worden verscherpt (soft fork) of de regels kunnen worden versoepelt (hard fork).

Zachte vork


Een bekend voorbeeld is de zachte Bitcoin vork in 2011 waarbij de regels werden verscherpt over het accepteren van verschillende blokgrootte binnen het netwerk. Er werd een limiet ingesteld van 1 MB per blok. Alle blokken die groter zijn worden vervolgens niet meer geaccepteerd door de nodes binnen het Bitcoin netwerk, ze zullen daardoor niet meer worden verwerkt door de Bitcoin delvers en niet meer worden toegevoegd tot de blokketen. Het hele netwerk zal daardoor alleen nog maar 1 MB blokken verwerken, delvers voegen alleen 1 MB blokken toe aan de Bitcoin blokketen. Hoewel de regels strenger zijn geworden, gaat het hier om een zachte vork (soft fork) omdat het volgen van deze regel geen update vergt van oudere nodes binnen het netwerk. Op basis van consensus van de Bitcoin gemeenschap kan het hele netwerk de nieuwe regel implementeren zonder dat daarvoor ingrijpende veranderingen nodig zijn. De nieuwe regels over de 1 MB blokgrootte conflicteren namelijk niet met de al bestaande regels. Het bijwerken van de software door alle nodes binnen het netwerk is niet per sé nodig. Dit is een zachte Bitcoin vork (Soft Fork).

Harde vork


Het tegenovergestelde is het volgende scenario waarbij de regels worden gewijzigd en de grootte van elke blok in de blokketen tussen 1MB en 8MB kan liggen. Dit is een versoepeling van de regels, maar de regel is in conflict met de oude regel. Dit veronderstelt dat alle nodes binnen het netwerk meewerken en de software aanpassen. Wanneer dit niet gebeurd zullen ze de nieuwe blokken en bijgevoegde nieuwe regels niet kunnen volgen. Ze zullen gewoon de oude regels volgen en blokketen op deze manier uitbouwen. Er ontstaan hierdoor twee blokketens, een met de nieuwe regels met flexibele blokken en een met de oude regels met 1 MB blokken. Dit is een harde Bitcoin vork (hard fork). Een harde vork is moeilijker om te verwezenlijken, want het veronderstelt dat alle nodes actief meewerken, op de hoogte zijn van de situatie en de software bijwerken. Wanneer iedereen het eens is en de veranderingen doorvoert zal de Bitcoin gemeenschap op de ene ware blokketen met de nieuwe regels bouwen, wanneer andere nodes nog op de oude regels verder werken en in feite verder opbouwen op de oude regels, dan zullen ze snel overschakelen naar de nieuwe. Na een overschakeling periode zal het hele netwerk tot een consensus komen over de ware blokketen. De oude blokketen sterft uit. Het moge duidelijk zijn dat aanpassing aan het Bitcoin protocol via een soft fork implementatie de voorkeur heeft bij de meeste software ontwikkelaars en nodes binnen het Bitcoin netwerk.

Vervolgens, wordt het ook duidelijk op welke manier een splintergroep binnen de Bitcoin gemeenschap een Bitcoin vork kan verwezenlijken wanneer ze het niet eens zijn met de meerderheid van de gemeenschap. Via een harde Bitcoin kan een splintergroep met afwijkende Bitcoin miners met genoeg rekenkracht, proberen op een bepaalde bloknummer het bestaande protocol te wijzigen. En een nieuwe blokketen te gaan bouwen, die afwijkt van de oude consensus Bitcoin blokketen. De oude Bitcoin blockchain en protocol zal gewoon doorgaan en de nieuwe blokketen afstoten. De splintergroep zal proberen de blokketen in leven te houden en een eigen gemeenschap op te bouwen. Het zijn in feite vijandige acties om een eigen ware Bitcoin versie te scheppen. Bitcoin Cash(Bcash), Bitcoin Gold (Bgold) en Bitcoin segwit2x, zijn allemaal harde Bitcoin vorken verricht door ontevreden splintergroepen zonder een consensus van de Bitcoin gemeenschap.

Litecoin vork


Het handhaven van de Bitcoin merknaam is in deze gevallen een vorm van misleiding. Eerder genoemde hard forks zijn in feite altcoins. De meeste cryptovaluta zijn gebaseerd op de broncode van Bitcoin, hebben deze vervolgens aangepast en daar nodig verbeterd. Litecoin is hier een schoolvoorbeeld. Litecoin is een klassieke altcoin en vork van Bitcoin. Toch, Litecoin heeft een eigen blokketen opgebouwd en dus niet de hele blokketen transactiegeschiedenis over genomen van Bitcoin. Dit is het wezenlijke verschil met de bovengenoemde, laatste Bitcoin vorken. Ze hebben allemaal de gehele blockhainvan Bitcoin overgenomen aangezien ze de pretentie hebben om aanspraak te kunnen maken op de Bitcoin naam.

Dit is allemaal misleiding aangezien de ware Bitcoin blockchain wordt onderhouden, bijgewerkt en aangepast door de gehele Bitcoin gemeenschap op basis van een overweldigende consensus. Een splintergroep die niet op basis van consensus een vork afdwingt, maakt een eigen altcoin, op basis van een afwijkende blokketen van Bitcoin. Deze afwijkende blokketen wordt door het originele Bitcoin netwerk en gemeenschap verstoten als niet zijnde niet Bitcoin, maar een altcoin.


Dutch Crypto Talk, Jouw Crypto Platform : https://dutchcryptotalk.com/wat-is-een-bitcoin-vork/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Source
Plagiarism is the copying & pasting of others work without giving credit to the original author or artist. Plagiarized posts are considered spam.

Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

More information and tips on sharing content.

If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://bitcoinvisie.com/vorken/