Горо ле горо зелена. Покана за "Свързване към душата чрез пеене"

in #bg2 years ago (edited)

Здравейте,

Каня ви на "Свързване към душата чрез пеене". Експеримент, който продължавам да водя за пореден път.

Въпреки индивидуалностите ни, колективната Душа съществува и един от най-директните начини за свързване към нея е музиката.

Пеейки заедно, сливайки гласовете си, образуваме мощно поле от вибраця. Затваряйки очи, изостряме другите си сетива.
Съчетавайки двете се впускаме в експеримента на сливането с Душата. Всеки получава нещо от него по свой начин.

Идеята се роди след един киртан, в който усетих връзката с околните. Беше много красиво, но мантрата която пеехме нямаше смислова сила за мен. Реших, че тъй като народните песни са ни по-близки до корените, ще бъде интересно да пробвам нещо подобно с тях.

След експеримента ще продължим с импровизиран джем. Всеки е добре дошъл с музикален инструмент и/или пеене.

Виж събитието за повече информация.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13095.81
ETH 393.08
USDT 1.00
SBD 0.99